Điều kiện giao dịch cho STANDARD

STANDARD
Min. spread
Spread hiện tại
Swap long (%)
Swap short (%)
Ký quỹ (%)
AA

Alcoa Corp

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

AA

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

AAPL

Apple Inc

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

AAPL

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: AAPL

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
05.02.2021
0.205
06.11.2020
0.205
07.08.2020
0.82
08.05.2020
0.82
07.02.2020
0.77
07.11.2019
0.77
ADBE

Adobe Systems Inc

0.03
-2.4219
-2.6381
20.00

ADBE

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

AEGN

Aegion Corp

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

AEGN

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

AIG

American International Group Inc

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

AIG

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: AIG

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
15.03.2021
0.32
11.12.2020
0.32
16.09.2020
0.32
12.06.2020
0.32
13.03.2020
0.32
11.12.2019
0.32
ALK

Alaska Air Group Inc

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

ALK

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: ALK

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
14.02.2020
0.37
18.11.2019
0.35
AMD

Advanced Micro Devices Inc

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

AMD

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

AMZN

Amazon.com Inc

0.15
-2.4219
-2.6381
10.00

AMZN

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

AXP

American Express Co

0.03
-2.4219
-2.6381
20.00

AXP

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: AXP

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
31.03.2021
0.43
07.01.2021
0.43
08.10.2020
0.43
01.07.2020
0.43
02.01.2020
0.43
BA

Boeing Co

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

BA

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: BA

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
13.02.2020
2.06
BABA

Alibaba Group Holding Ltd

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

BABA

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

BAC

Bank of America Corp

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

BAC

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: BAC

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
04.03.2021
0.18
03.12.2020
0.18
03.09.2020
0.18
04.06.2020
0.18
05.03.2020
0.18
05.12.2019
0.18
BHP

BHP Billiton Ltd (ADR)

0.03
-2.4219
-2.6381
20.00

BHP

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: BHP

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
04.03.2021
2.02
03.09.2020
1.1
05.03.2020
1.3
05.09.2019
1.56
BIDU

Baidu Inc (ADR)

0.03
-2.4219
-2.6381
20.00

BIDU

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

BLK

BlackRock Inc

0.13
-2.4219
-2.6381
20.00

BLK

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: BLK

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
04.03.2021
4.13
03.12.2020
3.63
03.09.2020
3.63
04.06.2020
3.63
04.03.2020
3.63
05.12.2019
3.3
BMY

Bristol-Myers Squibb Company

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

BMY

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

BP

BP plc

0.03
-2.4219
-2.6381
20.00

BP

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: BP

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
18.02.2021
0.31
05.11.2020
0.31
13.08.2020
0.31
08.05.2020
0.62
13.02.2020
0.62
07.11.2019
0.61
BRKb

Berkshire Hathaway Inc

0.03
-2.4219
-2.6381
20.00

BRKb

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

BUD

Anheuser Busch Inbev NV (ADR)

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

BUD

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: BUD

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
04.05.2021
0.596
09.06.2020
0.567
19.11.2019
0.89
C

Citigroup Inc

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

C

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: C

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
30.04.2021
0.51
29.01.2021
0.51
30.10.2020
0.51
31.07.2020
0.51
01.05.2020
0.51
31.01.2020
0.51
CAT

Caterpillar Inc

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

CAT

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: CAT

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
23.04.2021
1.03
19.01.2021
1.03
23.10.2020
1.03
17.07.2020
1.03
17.04.2020
1.03
17.01.2020
1.03
CGC

Canopy Growth Corp

0.03
-2.4303
-3.7223
10.00

CGC

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4303

Swap short: -3.7223

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

CL

Colgate-Palmolive Co

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

CL

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: CL

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
22.01.2021
0.44
22.10.2020
0.44
17.07.2020
0.44
17.04.2020
0.44
22.01.2020
0.43
CLDR

Cloudera Inc

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

CLDR

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

CME

CME Group Inc

0.03
-2.4219
-2.6381
20.00

CME

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: CME

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
09.03.2021
0.9
24.12.2020
2.5
09.12.2020
0.85
09.09.2020
0.85
09.06.2020
0.85
09.03.2020
0.85
26.12.2019
2.5
CRON

Cronos Group Inc

0.03
-2.4303
-3.4923
10.00

CRON

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4303

Swap short: -3.4923

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

CSCO

Cisco Systems Inc

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

CSCO

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: CSCO

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
05.04.2021
0.37
04.01.2021
0.36
01.10.2020
0.36
02.07.2020
0.36
02.04.2020
0.36
03.01.2020
0.35
CVX

Chevron Corp

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

CVX

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: CVX

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
16.02.2021
1.29
17.11.2020
1.29
18.08.2020
1.29
18.05.2020
1.29
14.02.2020
1.29
15.11.2019
1.19
DD

DuPont de Nemours, Inc.

0.03
-2.4219
-2.6381
20.00

DD

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: DD

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
26.02.2021
0.3
27.11.2020
0.3
30.07.2020
0.3
28.05.2020
0.3
27.02.2020
0.3
27.11.2019
0.3
DE

Deere & Co

0.07
-2.4219
-2.6381
10.00

DE

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: DE

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
30.03.2021
0.9
30.12.2020
0.76
29.09.2020
0.76
29.06.2020
0.76
30.03.2020
0.76
30.12.2019
0.76
DIS

Walt Disney Co

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

DIS

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: DIS

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
13.12.2019
0.88
EBAY

eBay Inc

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

EBAY

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: EBAY

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
26.02.2021
0.18
30.11.2020
0.16
31.08.2020
0.16
29.05.2020
0.16
28.02.2020
0.16
29.11.2019
0.14
F

Ford Motor Co

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

F

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: F

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
29.01.2020
0.15
FB

Facebook Inc

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

FB

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

FCX

Freeport-McMoRan Inc

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

FCX

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: FCX

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
14.04.2021
0.075
14.01.2020
0.05
FDX

FedEx Corp

0.05
-2.4219
-2.6381
20.00

FDX

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: FDX

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
05.03.2021
0.65
11.12.2020
0.65
03.09.2020
0.65
26.06.2020
0.65
06.03.2020
0.65
06.12.2019
0.65
GE

General Electric Co

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

GE

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: GE

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
05.03.2021
0.01
18.12.2020
0.01
25.09.2020
0.01
26.06.2020
0.01
06.03.2020
0.01
20.12.2019
0.01
GILD

Gilead Sciences Inc

0.03
-2.4219
-2.6381
20.00

GILD

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: GILD

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
12.03.2021
0.71
14.12.2020
0.68
14.09.2020
0.68
11.06.2020
0.68
12.03.2020
0.68
12.12.2019
0.63
GM

General Motors Co

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

GM

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: GM

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
05.03.2020
0.38
05.12.2019
0.38
GOLD.K

Barrick Gold Corp

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

GOLD.K

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: GOLD.K

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
26.02.2021
0.09
27.11.2020
0.09
28.08.2020
0.08
28.05.2020
0.07
27.02.2020
0.07
27.11.2019
0.04
GOOG

Alphabet Inc.

0.23
-2.4219
-2.6381
10.00

GOOG

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

GS

Goldman Sachs Group Inc

0.04
-2.4219
-2.6381
10.00

GS

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: GS

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
28.05.2021
1.25
01.03.2021
1.25
01.12.2020
1.25
31.08.2020
1.25
29.05.2020
1.25
28.02.2020
1.25
HD

Home Depot Inc

0.03
-2.4219
-2.6381
20.00

HD

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: HD

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
10.03.2021
1.65
02.12.2020
1.5
02.09.2020
1.5
03.06.2020
1.5
11.03.2020
1.5
04.12.2019
1.36
HMC

Honda Motor Co Ltd (ADR)

0.03
-2.4219
-2.6381
20.00

HMC

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: HMC

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
26.06.2019
0.26
HON

Honeywell International Inc

0.03
-2.4219
-2.6381
20.00

HON

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: HON

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
12.11.2020
0.93
13.08.2020
0.9
14.05.2020
0.9
27.02.2020
0.9
14.11.2019
0.9
HPQ

HP Inc

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

HPQ

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: HPQ

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
09.03.2021
0.194
08.12.2020
0.194
08.09.2020
0.17
09.06.2020
0.17
10.03.2020
0.17
HSBC

HSBC Holdings plc (ADR)

0.03
-2.4219
-2.6381
20.00

HSBC

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: HSBC

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
11.03.2021
0.745
27.02.2020
1.045
10.10.2019
0.5
IBM

International Business Machines Corp

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

International Business Machines Corp

IBM

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: IBM

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
09.02.2021
1.63
09.11.2020
1.63
07.08.2020
1.63
07.05.2020
1.63
07.02.2020
1.62
07.11.2019
1.62
INTC

Intel Corp

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

INTC

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: INTC

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
06.05.2021
0.348
04.02.2021
0.348
05.11.2020
0.33
06.08.2020
0.33
06.05.2020
0.33
06.02.2020
0.33
06.11.2019
0.31
IP

International Paper Co

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

IP

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: IP

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
17.02.2021
0.51
13.11.2020
0.51
13.08.2020
0.51
26.05.2020
0.51
20.02.2020
0.51
IQ

iQIYI Inc

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00