Điều kiện giao dịch cho STANDARD

STANDARD
Min. spread
Spread hiện tại
Swap long (%)
Swap short (%)
Ký quỹ (%)
AA

Alcoa Corp. (NYSE)

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

AA

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

AAPL

Apple Computer Inc.(NASDAQ)

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

AAPL

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: AAPL

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
06.08.2021
0.22
07.05.2021
0.22
05.02.2021
0.205
06.11.2020
0.205
07.08.2020
0.82
08.05.2020
0.82
07.02.2020
0.77
07.11.2019
0.77
ABT

Abbott Laboratories (NYSE)

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

ABT

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: ABT

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
14.07.2021
0.45
ACN

Accenture plc (NYSE)

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

ACN

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: ACN

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
14.07.2021
0.88
ADBE

Adobe Systems Inc (NASDAQ)

0.03
-2.4219
-2.6381
20.00

ADBE

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

AIG

American International Group Inc. (NYSE)

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

American International Group Inc. (NYSE)

AIG

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: AIG

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
15.09.2021
0.32
14.06.2021
0.32
15.03.2021
0.32
11.12.2020
0.32
16.09.2020
0.32
12.06.2020
0.32
13.03.2020
0.32
11.12.2019
0.32
ALK

Alaska Air Group Inc. (NYSE)

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

ALK

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: ALK

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
14.02.2020
0.37
18.11.2019
0.35
AMD

Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ)

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ)

AMD

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

AMGN

Amgen Inc (NASDAQ)

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

AMGN

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: AMGN

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
16.08.2021
1.76
AMZN

Amazon.com Inc. (NASDAQ)

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

AMZN

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

ATVI

Activision Blizzard (NASDAQ)

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

ATVI

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

AXP

American Express Co. (NYSE)

0.03
-2.4219
-2.6381
20.00

AXP

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: AXP

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
01.07.2021
0.43
31.03.2021
0.43
07.01.2021
0.43
08.10.2020
0.43
01.07.2020
0.43
02.01.2020
0.43
BA

Boeing Co. (NYSE)

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

BA

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: BA

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
13.02.2020
2.06
BABA

Alibaba Group Holding Ltd. (NYSE)

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

Alibaba Group Holding Ltd. (NYSE)

BABA

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

BAC

Bank of America Corp. (NYSE)

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

BAC

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: BAC

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
02.09.2021
0.21
03.06.2021
0.18
04.03.2021
0.18
03.12.2020
0.18
03.09.2020
0.18
04.06.2020
0.18
05.03.2020
0.18
05.12.2019
0.18
BHP

BHP Billiton Ltd (ADR)

0.03
-2.4219
-2.6381
20.00

BHP

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: BHP

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
02.09.2021
4
04.03.2021
2.02
03.09.2020
1.1
05.03.2020
1.3
05.09.2019
1.56
BK

The Bank of New York Mellon Corp.(NYSE)

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

The Bank of New York Mellon Corp.(NYSE)

BK

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: BK

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
26.07.2021
0.34
BLK

BlackRock Inc. (NYSE)

0.06
-2.4219
-2.6381
20.00

BLK

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: BLK

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
03.09.2021
4.13
03.06.2021
4.13
04.03.2021
4.13
03.12.2020
3.63
03.09.2020
3.63
04.06.2020
3.63
04.03.2020
3.63
05.12.2019
3.3
BMY

Bristol-Myers Squibb Company (NYSE)

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

Bristol-Myers Squibb Company (NYSE)

BMY

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

BP

BP plc. ADR (NYSE)

0.03
-2.4219
-2.6381
20.00

BP

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: BP

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
12.08.2021
0.323
06.05.2021
0.31
18.02.2021
0.31
05.11.2020
0.31
13.08.2020
0.31
08.05.2020
0.62
13.02.2020
0.62
07.11.2019
0.61
BRKb

Berkshire Hathaway Inc. (NYSE)

0.03
-2.4219
-2.6381
20.00

BRKb

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

BUD

Anheuser Busch Inbev NV (ADR)

0.03
-2.43
-2.8
10.00

BUD

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.43

Swap short: -2.8

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: BUD

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
04.05.2021
0.596
09.06.2020
0.567
19.11.2019
0.89
C

Citigroup Inc. (NYSE)

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

C

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: C

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
30.07.2021
0.51
30.04.2021
0.51
29.01.2021
0.51
30.10.2020
0.51
31.07.2020
0.51
01.05.2020
0.51
31.01.2020
0.51
CAT

Caterpillar Inc. (NYSE)

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

CAT

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: CAT

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
19.07.2021
1.11
23.04.2021
1.03
19.01.2021
1.03
23.10.2020
1.03
17.07.2020
1.03
17.04.2020
1.03
17.01.2020
1.03
CCL

Carnival Corp. (NYSE)

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

CCL

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

CGC

Canopy Growth Corp. (NASDAQ)

0.03
-2.43
-3.72
10.00

CGC

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.43

Swap short: -3.72

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

CL

Colgate-Palmolive Company (NYSE)

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

CL

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: CL

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
20.07.2021
0.45
22.01.2021
0.44
22.10.2020
0.44
17.07.2020
0.44
17.04.2020
0.44
22.01.2020
0.43
CME

CME Group Inc. (NASDAQ)

0.03
-2.4219
-2.6381
20.00

CME

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: CME

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
09.09.2021
0.9
09.06.2021
0.9
09.03.2021
0.9
24.12.2020
2.5
09.12.2020
0.85
09.09.2020
0.85
09.06.2020
0.85
09.03.2020
0.85
26.12.2019
2.5
COP

ConocoPhillips (NYSE)

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

COP

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: COP

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
23.07.2021
0.43
COST

Costco Wholesale Corp. (NASDAQ)

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

COST

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: COST

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
29.07.2021
0.79
CSCO

Cisco Systems Inc. (NASDAQ)

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

CSCO

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: CSCO

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
02.07.2021
0.37
05.04.2021
0.37
04.01.2021
0.36
01.10.2020
0.36
02.07.2020
0.36
02.04.2020
0.36
03.01.2020
0.35
CVX

Chevron Corp. (NYSE)

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

CVX

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: CVX

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
18.08.2021
1.34
18.05.2021
1.34
16.02.2021
1.29
17.11.2020
1.29
18.08.2020
1.29
18.05.2020
1.29
14.02.2020
1.29
15.11.2019
1.19
DAL

Delta Airlines, Inc. (NYSE)

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

DAL

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

DD

DuPont de Nemours, Inc. (NYSE)

0.03
-2.4219
-2.6381
20.00

DD

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: DD

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
29.07.2021
0.3
27.05.2021
0.3
26.02.2021
0.3
27.11.2020
0.3
30.07.2020
0.3
28.05.2020
0.3
27.02.2020
0.3
27.11.2019
0.3
DE

Deere & Company (NYSE)

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

DE

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: DE

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
29.09.2021
1.05
29.06.2021
0.9
30.03.2021
0.9
30.12.2020
0.76
29.09.2020
0.76
29.06.2020
0.76
30.03.2020
0.76
30.12.2019
0.76
DIS

Walt Disney Co. (NYSE)

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

DIS

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: DIS

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
13.12.2019
0.88
EA

Electronic Arts Inc. (NASDAQ)

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

EA

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: EA

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
31.08.2021
0.17
EBAY

eBay Inc. (NASDAQ)

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

EBAY

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: EBAY

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
31.08.2021
0.18
28.05.2021
0.18
26.02.2021
0.18
30.11.2020
0.16
31.08.2020
0.16
29.05.2020
0.16
28.02.2020
0.16
29.11.2019
0.14
F

Ford Industries Inc. (NYSE)

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

F

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: F

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
29.01.2020
0.15
FB

Facebook, Inc. (NASDAQ)

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

FB

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

FDX

FedEx Corp. (NYSE)

0.03
-2.4219
-2.6381
20.00

FDX

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: FDX

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
02.09.2021
0.75
25.06.2021
0.75
05.03.2021
0.65
11.12.2020
0.65
03.09.2020
0.65
26.06.2020
0.65
06.03.2020
0.65
06.12.2019
0.65
GD

General Dynamics Corp. (NYSE)

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

GD

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: GD

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
07.10.2021
1.19
GE

General Electric Company (NYSE)

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

GE

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: GE

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
25.06.2021
0.01
05.03.2021
0.01
18.12.2020
0.01
25.09.2020
0.01
26.06.2020
0.01
06.03.2020
0.01
20.12.2019
0.01
GILD

Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ)

0.03
-2.4219
-2.6381
20.00

GILD

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: GILD

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
14.09.2021
0.71
14.06.2021
0.71
12.03.2021
0.71
14.12.2020
0.68
14.09.2020
0.68
11.06.2020
0.68
12.03.2020
0.68
12.12.2019
0.63
GM

General Motors Company (NYSE)

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

GM

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: GM

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
05.03.2020
0.38
05.12.2019
0.38
GOOG

Alphabet Inc. Class C (NASDAQ)

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

GOOG

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

GS

Goldman Sachs Group Inc. (NYSE)

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

GS

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: GS

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
31.08.2021
2
28.05.2021
1.25
01.03.2021
1.25
01.12.2020
1.25
31.08.2020
1.25
29.05.2020
1.25
28.02.2020
1.25
HAL

Haliburton Co. (NYSE)

0.03
-2.4219
-2.6381
10.00

HAL

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: HAL

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
31.08.2021
0.045
HD

The Home Depot, Inc. (NYSE)

0.03
-2.4219
-2.6381
20.00

HD

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: HD

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
01.09.2021
1.65
02.06.2021
1.65
10.03.2021
1.65
02.12.2020
1.5
02.09.2020
1.5
03.06.2020
1.5
11.03.2020
1.5
04.12.2019
1.36
HMC

Honda Motor Co Ltd (ADR)

0.03
-2.4219
-2.6381
20.00

HMC

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.100%

Swap long: -2.4219

Swap short: -2.6381

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 15:32-21:55

Thứ 3: 15:32-21:55

Thứ 4: 15:32-21:55

Thứ 5: 15:32-21:55

Thứ 6: 15:32-21:55

Ticker: HMC

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
26.06.2019
0.26