Điều kiện giao dịch cho STANDARD

STANDARD
Min. spread
Spread hiện tại
Swap long
Swap short
Ký quỹ (%)
AA

Alcoa Corp

0.03
-0.01
-0.01
10.00

AA

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -0.01

Swap short: -0.012

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 16:32-22:55

Thứ 3: 16:32-22:55

Thứ 4: 16:32-22:55

Thứ 5: 16:32-22:55

Thứ 6: 16:32-22:55

AAPL

Apple Inc

0.03
-0.39
-0.40
10.00

AAPL

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -0.39

Swap short: -0.401

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 16:32-22:55

Thứ 3: 16:32-22:55

Thứ 4: 16:32-22:55

Thứ 5: 16:32-22:55

Thứ 6: 16:32-22:55

Ticker: AAPL

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
Giai đoạn
06.11.2020
0.205
07.08.2020
0.82
08.05.2020
0.82
07.02.2020
0.77
07.11.2019
0.77
ADBE

Adobe Systems Inc

0.04
-0.46
-0.47
20.00

ADBE

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -0.46

Swap short: -0.470

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 16:32-22:55

Thứ 3: 16:32-22:55

Thứ 4: 16:32-22:55

Thứ 5: 16:32-22:55

Thứ 6: 16:32-22:55

AEGN

Aegion Corp

0.01
-0.02
-0.02
10.00

AEGN

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -0.02

Swap short: -0.017

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 16:32-22:55

Thứ 3: 16:32-22:55

Thứ 4: 16:32-22:55

Thứ 5: 16:32-22:55

Thứ 6: 16:32-22:55

AIG

American International Group Inc

0.00
-0.03
-0.03
10.00

AIG

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -0.03

Swap short: -0.034

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 16:32-22:55

Thứ 3: 16:32-22:55

Thứ 4: 16:32-22:55

Thứ 5: 16:32-22:55

Thứ 6: 16:32-22:55

Ticker: AIG

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
Giai đoạn
11.12.2020
0.32
16.09.2020
0.32
12.06.2020
0.32
13.03.2020
0.32
11.12.2019
0.32
ALK

Alaska Air Group Inc

0.03
-0.04
-0.04
10.00

ALK

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -0.04

Swap short: -0.041

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 16:32-22:55

Thứ 3: 16:32-22:55

Thứ 4: 16:32-22:55

Thứ 5: 16:32-22:55

Thứ 6: 16:32-22:55

Ticker: ALK

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
Giai đoạn
14.02.2020
0.37
18.11.2019
0.35
AMD

Advanced Micro Devices Inc

0.03
-0.05
-0.06
10.00

AMD

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -0.05

Swap short: -0.056

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 16:32-22:55

Thứ 3: 16:32-22:55

Thứ 4: 16:32-22:55

Thứ 5: 16:32-22:55

Thứ 6: 16:32-22:55

AMZN

Amazon.com Inc

0.06
-2.90
-2.97
10.00

AMZN

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -2.90

Swap short: -2.973

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 16:32-22:55

Thứ 3: 16:32-22:55

Thứ 4: 16:32-22:55

Thứ 5: 16:32-22:55

Thứ 6: 16:32-22:55

AXP

American Express Co

0.00
-0.10
-0.10
20.00

AXP

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -0.10

Swap short: -0.104

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 16:32-22:55

Thứ 3: 16:32-22:55

Thứ 4: 16:32-22:55

Thứ 5: 16:32-22:55

Thứ 6: 16:32-22:55

Ticker: AXP

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
Giai đoạn
08.10.2020
0.43
01.07.2020
0.43
02.01.2020
0.43
BA

Boeing Co

0.03
-0.21
-0.22
10.00

BA

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -0.21

Swap short: -0.215

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 16:32-22:55

Thứ 3: 16:32-22:55

Thứ 4: 16:32-22:55

Thứ 5: 16:32-22:55

Thứ 6: 16:32-22:55

Ticker: BA

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
Giai đoạn
13.02.2020
2.06
BABA

Alibaba Group Holding Ltd

0.03
-0.23
-0.24
10.00

BABA

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -0.23

Swap short: -0.239

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 16:32-22:55

Thứ 3: 16:32-22:55

Thứ 4: 16:32-22:55

Thứ 5: 16:32-22:55

Thứ 6: 16:32-22:55

BAC

Bank of America Corp

0.03
-0.03
-0.03
10.00

BAC

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -0.03

Swap short: -0.026

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 16:32-22:55

Thứ 3: 16:32-22:55

Thứ 4: 16:32-22:55

Thứ 5: 16:32-22:55

Thứ 6: 16:32-22:55

Ticker: BAC

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
Giai đoạn
03.12.2020
0.18
03.09.2020
0.18
04.06.2020
0.18
05.03.2020
0.18
05.12.2019
0.18
BHP

BHP Billiton Ltd (ADR)

0.00
-0.05
-0.05
20.00

BHP

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -0.05

Swap short: -0.054

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 16:32-22:55

Thứ 3: 16:32-22:55

Thứ 4: 16:32-22:55

Thứ 5: 16:32-22:55

Thứ 6: 16:32-22:55

Ticker: BHP

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
Giai đoạn
03.09.2020
1.1
05.03.2020
1.3
05.09.2019
1.56
BIDU

Baidu Inc (ADR)

0.03
-0.13
-0.13
20.00

BIDU

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -0.13

Swap short: -0.134

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 16:32-22:55

Thứ 3: 16:32-22:55

Thứ 4: 16:32-22:55

Thứ 5: 16:32-22:55

Thứ 6: 16:32-22:55

BLK

BlackRock Inc

0.09
-0.58
-0.59
20.00

BLK

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -0.58

Swap short: -0.591

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 16:32-22:55

Thứ 3: 16:32-22:55

Thứ 4: 16:32-22:55

Thứ 5: 16:32-22:55

Thứ 6: 16:32-22:55

Ticker: BLK

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
Giai đoạn
03.12.2020
3.63
03.09.2020
3.63
04.06.2020
3.63
04.03.2020
3.63
05.12.2019
3.3
BMY

Bristol-Myers Squibb Company

0.00
-0.06
-0.06
10.00

BMY

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -0.06

Swap short: -0.064

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 16:32-22:55

Thứ 3: 16:32-22:55

Thứ 4: 16:32-22:55

Thứ 5: 16:32-22:55

Thứ 6: 16:32-22:55

BP

BP plc

0.03
-0.03
-0.03
20.00

BP

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -0.03

Swap short: -0.026

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 16:32-22:55

Thứ 3: 16:32-22:55

Thứ 4: 16:32-22:55

Thứ 5: 16:32-22:55

Thứ 6: 16:32-22:55

Ticker: BP

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
Giai đoạn
05.11.2020
0.31
13.08.2020
0.31
08.05.2020
0.62
13.02.2020
0.62
07.11.2019
0.61
BRKb

Berkshire Hathaway Inc

0.00
-0.19
-0.20
20.00

BRKb

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -0.19

Swap short: -0.196

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 16:32-22:55

Thứ 3: 16:32-22:55

Thứ 4: 16:32-22:55

Thứ 5: 16:32-22:55

Thứ 6: 16:32-22:55

BUD

Anheuser Busch Inbev NV (ADR)

0.03
-0.05
-0.06
10.00

BUD

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -0.05

Swap short: -0.055

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 16:32-22:55

Thứ 3: 16:32-22:55

Thứ 4: 16:32-22:55

Thứ 5: 16:32-22:55

Thứ 6: 16:32-22:55

Ticker: BUD

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
Giai đoạn
09.06.2020
0.567
19.11.2019
0.89
C

Citigroup Inc

0.03
-0.05
-0.06
10.00

C

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -0.05

Swap short: -0.056

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 16:32-22:55

Thứ 3: 16:32-22:55

Thứ 4: 16:32-22:55

Thứ 5: 16:32-22:55

Thứ 6: 16:32-22:55

Ticker: C

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
Giai đoạn
30.10.2020
0.51
31.07.2020
0.51
01.05.2020
0.51
31.01.2020
0.51
CAT

Caterpillar Inc

0.03
-0.14
-0.14
10.00

CAT

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -0.14

Swap short: -0.139

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 16:32-22:55

Thứ 3: 16:32-22:55

Thứ 4: 16:32-22:55

Thứ 5: 16:32-22:55

Thứ 6: 16:32-22:55

Ticker: CAT

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
Giai đoạn
23.10.2020
1.03
17.07.2020
1.03
17.04.2020
1.03
17.01.2020
1.03
CGC

Canopy Growth Corp

0.00
-0.02
-0.02
10.00

CGC

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -0.02

Swap short: -0.018

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 16:32-22:55

Thứ 3: 16:32-22:55

Thứ 4: 16:32-22:55

Thứ 5: 16:32-22:55

Thứ 6: 16:32-22:55

CL

Colgate-Palmolive Co

0.03
-0.08
-0.08
10.00

CL

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -0.08

Swap short: -0.080

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 16:32-22:55

Thứ 3: 16:32-22:55

Thứ 4: 16:32-22:55

Thứ 5: 16:32-22:55

Thứ 6: 16:32-22:55

Ticker: CL

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
Giai đoạn
22.10.2020
0.44
17.07.2020
0.44
17.04.2020
0.44
22.01.2020
0.43
CLDR

Cloudera Inc

0.03
-0.01
-0.01
10.00

CLDR

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -0.01

Swap short: -0.014

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 16:32-22:55

Thứ 3: 16:32-22:55

Thứ 4: 16:32-22:55

Thứ 5: 16:32-22:55

Thứ 6: 16:32-22:55

CME

CME Group Inc

0.04
-0.18
-0.18
20.00

CME

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -0.18

Swap short: -0.180

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 16:32-22:55

Thứ 3: 16:32-22:55

Thứ 4: 16:32-22:55

Thứ 5: 16:32-22:55

Thứ 6: 16:32-22:55

Ticker: CME

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
Giai đoạn
09.12.2020
0.85
09.09.2020
0.85
09.06.2020
0.85
09.03.2020
0.85
26.12.2019
2.5
CRON

Cronos Group Inc

0.03
-0.01
-0.01
10.00

CRON

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -0.01

Swap short: -0.007

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 16:32-22:55

Thứ 3: 16:32-22:55

Thứ 4: 16:32-22:55

Thứ 5: 16:32-22:55

Thứ 6: 16:32-22:55

CSCO

Cisco Systems Inc

0.03
-0.05
-0.05
10.00

CSCO

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -0.05

Swap short: -0.051

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 16:32-22:55

Thứ 3: 16:32-22:55

Thứ 4: 16:32-22:55

Thứ 5: 16:32-22:55

Thứ 6: 16:32-22:55

Ticker: CSCO

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
Giai đoạn
01.10.2020
0.36
02.07.2020
0.36
02.04.2020
0.36
03.01.2020
0.35
CVX

Chevron Corp

0.03
-0.10
-0.10
10.00

CVX

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -0.10

Swap short: -0.097

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 16:32-22:55

Thứ 3: 16:32-22:55

Thứ 4: 16:32-22:55

Thứ 5: 16:32-22:55

Thứ 6: 16:32-22:55

Ticker: CVX

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
Giai đoạn
17.11.2020
1.29
quarterly
18.08.2020
1.29
quarterly
18.05.2020
1.29
quarterly
14.02.2020
1.29
quarterly
15.11.2019
1.19
quarterly
DD

DuPont de Nemours, Inc.

0.03
-0.06
-0.06
20.00

DD

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -0.06

Swap short: -0.058

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 16:32-22:55

Thứ 3: 16:32-22:55

Thứ 4: 16:32-22:55

Thứ 5: 16:32-22:55

Thứ 6: 16:32-22:55

Ticker: DD

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
Giai đoạn
27.11.2020
0.3
30.07.2020
0.3
28.05.2020
0.3
27.02.2020
0.3
27.11.2019
0.3
DE

Deere & Co

0.04
-0.17
-0.17
10.00

DE

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -0.17

Swap short: -0.170

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 16:32-22:55

Thứ 3: 16:32-22:55

Thứ 4: 16:32-22:55

Thứ 5: 16:32-22:55

Thứ 6: 16:32-22:55

Ticker: DE

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
Giai đoạn
29.09.2020
0.76
29.06.2020
0.76
30.03.2020
0.76
30.12.2019
0.76
DIS

Walt Disney Co

0.03
-0.12
-0.12
10.00

DIS

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -0.12

Swap short: -0.123

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 16:32-22:55

Thứ 3: 16:32-22:55

Thứ 4: 16:32-22:55

Thứ 5: 16:32-22:55

Thứ 6: 16:32-22:55

Ticker: DIS

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
Giai đoạn
13.12.2019
0.88
EBAY

eBay Inc

0.00
-0.06
-0.06
10.00

EBAY

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -0.06

Swap short: -0.057

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 16:32-22:55

Thứ 3: 16:32-22:55

Thứ 4: 16:32-22:55

Thứ 5: 16:32-22:55

Thứ 6: 16:32-22:55

Ticker: EBAY

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
Giai đoạn
30.11.2020
0.16
31.08.2020
0.16
29.05.2020
0.16
28.02.2020
0.16
29.11.2019
0.14
F

Ford Motor Co

0.03
-0.01
-0.01
10.00

F

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -0.01

Swap short: -0.007

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 16:32-22:55

Thứ 3: 16:32-22:55

Thứ 4: 16:32-22:55

Thứ 5: 16:32-22:55

Thứ 6: 16:32-22:55

Ticker: F

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
Giai đoạn
29.01.2020
0.15
FB

Facebook Inc

0.03
-0.24
-0.24
10.00

FB

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -0.24

Swap short: -0.244

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 16:32-22:55

Thứ 3: 16:32-22:55

Thứ 4: 16:32-22:55

Thứ 5: 16:32-22:55

Thứ 6: 16:32-22:55

FCX

Freeport-McMoRan Inc

0.03
-0.01
-0.01
10.00

FCX

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -0.01

Swap short: -0.012

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 16:32-22:55

Thứ 3: 16:32-22:55

Thứ 4: 16:32-22:55

Thứ 5: 16:32-22:55

Thứ 6: 16:32-22:55

Ticker: FCX

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
Giai đoạn
14.01.2020
0.05
FDX

FedEx Corp

0.03
-0.15
-0.15
20.00

FDX

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -0.15

Swap short: -0.149

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 16:32-22:55

Thứ 3: 16:32-22:55

Thứ 4: 16:32-22:55

Thứ 5: 16:32-22:55

Thứ 6: 16:32-22:55

Ticker: FDX

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
Giai đoạn
11.12.2020
0.65
03.09.2020
0.65
26.06.2020
0.65
06.03.2020
0.65
06.12.2019
0.65
GE

General Electric Co

0.03
-0.01
-0.01
10.00

GE

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -0.01

Swap short: -0.008

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 16:32-22:55

Thứ 3: 16:32-22:55

Thứ 4: 16:32-22:55

Thứ 5: 16:32-22:55

Thứ 6: 16:32-22:55

Ticker: GE

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
Giai đoạn
25.09.2020
0.01
26.06.2020
0.01
06.03.2020
0.01
20.12.2019
0.01
GILD

Gilead Sciences Inc

0.03
-0.08
-0.08
20.00

GILD

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -0.08

Swap short: -0.083

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 16:32-22:55

Thứ 3: 16:32-22:55

Thứ 4: 16:32-22:55

Thứ 5: 16:32-22:55

Thứ 6: 16:32-22:55

Ticker: GILD

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
Giai đoạn
14.12.2020
0.68
14.09.2020
0.68
11.06.2020
0.68
12.03.2020
0.68
12.12.2019
0.63
GM

General Motors Co

0.00
-0.03
-0.03
10.00

GM

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -0.03

Swap short: -0.028

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 16:32-22:55

Thứ 3: 16:32-22:55

Thứ 4: 16:32-22:55

Thứ 5: 16:32-22:55

Thứ 6: 16:32-22:55

Ticker: GM

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
Giai đoạn
05.03.2020
0.38
05.12.2019
0.38
GOLD.K

Barrick Gold Corp

0.03
-0.03
-0.03
10.00

GOLD.K

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -0.03

Swap short: -0.029

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 16:32-22:55

Thứ 3: 16:32-22:55

Thứ 4: 16:32-22:55

Thứ 5: 16:32-22:55

Thứ 6: 16:32-22:55

Ticker: GOLD.K

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
Giai đoạn
27.11.2020
0.09
28.08.2020
0.08
28.05.2020
0.07
27.02.2020
0.07
27.11.2019
0.04
GOOG

Google Inc

0.07
-1.51
-1.54
10.00

GOOG

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -1.51

Swap short: -1.544

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 16:32-22:55

Thứ 3: 16:32-22:55

Thứ 4: 16:32-22:55

Thứ 5: 16:32-22:55

Thứ 6: 16:32-22:55

GS

Goldman Sachs Group Inc

0.00
-0.21
-0.21
10.00

GS

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -0.21

Swap short: -0.214

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 16:32-22:55

Thứ 3: 16:32-22:55

Thứ 4: 16:32-22:55

Thứ 5: 16:32-22:55

Thứ 6: 16:32-22:55

Ticker: GS

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
Giai đoạn
01.12.2020
1.25
31.08.2020
1.25
29.05.2020
1.25
28.02.2020
1.25
GWPH

GW Pharmaceuticals plc

0.08
-0.13
-0.14
10.00

GWPH

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -0.13

Swap short: -0.135

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 16:32-22:55

Thứ 3: 16:32-22:55

Thứ 4: 16:32-22:55

Thứ 5: 16:32-22:55

Thứ 6: 16:32-22:55

HD

Home Depot Inc

0.03
-0.27
-0.27
20.00

HD

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -0.27

Swap short: -0.272

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 16:32-22:55

Thứ 3: 16:32-22:55

Thứ 4: 16:32-22:55

Thứ 5: 16:32-22:55

Thứ 6: 16:32-22:55

Ticker: HD

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
Giai đoạn
02.12.2020
1.5
02.09.2020
1.5
03.06.2020
1.5
11.03.2020
1.5
04.12.2019
1.36
HMC

Honda Motor Co Ltd (ADR)

0.00
-0.03
-0.03
20.00

HMC

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -0.03

Swap short: -0.028

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 16:32-22:55

Thứ 3: 16:32-22:55

Thứ 4: 16:32-22:55

Thứ 5: 16:32-22:55

Thứ 6: 16:32-22:55

Ticker: HMC

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
Giai đoạn
26.06.2019
0.26
HON

Honeywell International Inc

0.03
-0.16
-0.16
20.00

HON

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -0.16

Swap short: -0.158

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 16:32-22:55

Thứ 3: 16:32-22:55

Thứ 4: 16:32-22:55

Thứ 5: 16:32-22:55

Thứ 6: 16:32-22:55

Ticker: HON

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
Giai đoạn
12.11.2020
0.93
13.08.2020
0.9
14.05.2020
0.9
27.02.2020
0.9
14.11.2019
0.9
HPQ

HP Inc

0.00
-0.02
-0.02
10.00

HPQ

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -0.02

Swap short: -0.019

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 16:32-22:55

Thứ 3: 16:32-22:55

Thứ 4: 16:32-22:55

Thứ 5: 16:32-22:55

Thứ 6: 16:32-22:55

Ticker: HPQ

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
Giai đoạn
08.12.2020
0.194
08.09.2020
0.17
09.06.2020
0.17
10.03.2020
0.17
HSBC

HSBC Holdings plc (ADR)

0.03
-0.03
-0.03
20.00

HSBC

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -0.03

Swap short: -0.026

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 16:32-22:55

Thứ 3: 16:32-22:55

Thứ 4: 16:32-22:55

Thứ 5: 16:32-22:55

Thứ 6: 16:32-22:55

Ticker: HSBC

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
Giai đoạn
27.02.2020
1.045
10.10.2019
0.5
IBM

International Business Machines Corp

0.03
-0.13
-0.13
10.00

International Business Machines Corp

IBM

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -0.13

Swap short: -0.133

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 16:32-22:55

Thứ 3: 16:32-22:55

Thứ 4: 16:32-22:55

Thứ 5: 16:32-22:55

Thứ 6: 16:32-22:55

Ticker: IBM

Bảng chi trả cổ tức cho các công ty
Ngày chia cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
Giai đoạn
09.11.2020
1.63
07.08.2020
1.63
07.05.2020
1.63
07.02.2020
1.62
07.11.2019
1.62
INTC

Intel Corp

0.03
-0.06
-0.07
10.00

INTC

Kích thước Lot 100 stock

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -0.06