• Giao dịch
  • STANDARD
  • CFD Tiền ảo (Crypto)
CÔNG CỤ FOREX
STANDARD

Điều kiện giao dịch cho STANDARD

Công cụ
Min. spread
Spread hiện tại
Swap long (%)
Swap short (%)
Ký quỹ (%)
ADAUSD
Cardano vs US Dollar
0.0200
-20.00
-20.00
20.00

Ticker: ADAUSD

Kích thước Lot: 1

Hedging: 50,00%

Cách thực hiện: Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -20.00

Swap short: -20.000

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:00-24:00
Thứ 3: 00:00-24:00
Thứ 4: 00:00-24:00
Thứ 5: 00:00-24:00
Thứ 6: 00:00-22:59
BCHUSD
Bitcoin Cash vs US Dollar
2.01
-20.00
-20.00
20.00

Ticker: BCHUSD

Kích thước Lot: 1 BCH

Hedging: 50,00%

Cách thực hiện: Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -20.00

Swap short: -20.000

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:00-24:00
Thứ 3: 00:00-24:00
Thứ 4: 00:00-24:00
Thứ 5: 00:00-24:00
Thứ 6: 00:00-22:59
BSVUSD
BitcoinSV vs US Dollar
2.00
-20.00
-20.00
20.00

Ticker: BSVUSD

Kích thước Lot: 1

Hedging: 50,00%

Cách thực hiện: Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -20.00

Swap short: -20.000

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:00-24:00
Thứ 3: 00:00-24:00
Thứ 4: 00:00-24:00
Thứ 5: 00:00-24:00
Thứ 6: 00:00-22:59
BTCUSD
Bitcoin vs US Dollar
36.21
-30.00
-20.00
20.00

Ticker: BTCUSD

Kích thước Lot: 1 BTC

Hedging: 50,00%

Cách thực hiện: Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -30.00

Swap short: -20.000

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:00-24:00
Thứ 3: 00:00-24:00
Thứ 4: 00:00-24:00
Thứ 5: 00:00-24:00
Thứ 6: 00:00-22:59
BTGUSD
Bitcoin Gold vs US Dollar
0.300
-20.00
-20.00
20.00

Ticker: BTGUSD

Kích thước Lot: 1 BTG

Hedging: 50,00%

Cách thực hiện: Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -20.00

Swap short: -20.000

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:00-24:00
Thứ 3: 00:00-24:00
Thứ 4: 00:00-24:00
Thứ 5: 00:00-24:00
Thứ 6: 00:00-22:59
DSHUSD
Dash vs US Dollar
2.001
-20.00
-20.00
20.00

Ticker: DSHUSD

Kích thước Lot: 1 DSH

Hedging: 50,00%

Cách thực hiện: Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -20.00

Swap short: -20.000

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:00-24:00
Thứ 3: 00:00-24:00
Thứ 4: 00:00-24:00
Thứ 5: 00:00-24:00
Thứ 6: 00:00-22:59
EOSUSD
EOS vs US Dollar
0.0601
-20.00
-20.00
20.00

Ticker: EOSUSD

Kích thước Lot: 1 EOS

Hedging: 50,00%

Cách thực hiện: Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -20.00

Swap short: -20.000

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:00-24:00
Thứ 3: 00:00-24:00
Thứ 4: 00:00-24:00
Thứ 5: 00:00-24:00
Thứ 6: 00:00-22:59
ETCUSD
Ethereum Classic vs US Dollar
0.101
-20.00
-20.00
20.00

Ticker: ETCUSD

Kích thước Lot: 1 ETC

Hedging: 50,00%

Cách thực hiện: Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -20.00

Swap short: -20.000

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:00-24:00
Thứ 3: 00:00-24:00
Thứ 4: 00:00-24:00
Thứ 5: 00:00-24:00
Thứ 6: 00:00-22:59
ETHUSD
Ethereum vs US Dollar
2.01
-30.00
-20.00
20.00

Ticker: ETHUSD

Kích thước Lot: 1 ETH

Hedging: 50,00%

Cách thực hiện: Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -30.00

Swap short: -20.000

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:00-24:00
Thứ 3: 00:00-24:00
Thứ 4: 00:00-24:00
Thứ 5: 00:00-24:00
Thứ 6: 00:00-22:59
IOTUSD
IOTA vs US Dollar
0.00500
-20.00
-20.00
20.00

Ticker: IOTUSD

Kích thước Lot: 1 IOT

Hedging: 50,00%

Cách thực hiện: Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -20.00

Swap short: -20.000

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:00-24:00
Thứ 3: 00:00-24:00
Thứ 4: 00:00-24:00
Thứ 5: 00:00-24:00
Thứ 6: 00:00-22:59
LTCUSD
Litecoin vs US Dollar
0.500
-20.00
-20.00
20.00

Ticker: LTCUSD

Kích thước Lot: 1 LTC

Hedging: 50,00%

Cách thực hiện: Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -20.00

Swap short: -20.000

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:00-24:00
Thứ 3: 00:00-24:00
Thứ 4: 00:00-24:00
Thứ 5: 00:00-24:00
Thứ 6: 00:00-22:59
NEOUSD
NEO vs US Dollar
0.150
-20.00
-20.00
20.00

Ticker: NEOUSD

Kích thước Lot: 1 NEO

Hedging: 50,00%

Cách thực hiện: Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -20.00

Swap short: -20.000

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:00-24:00
Thứ 3: 00:00-24:00
Thứ 4: 00:00-24:00
Thứ 5: 00:00-24:00
Thứ 6: 00:00-22:59
OMGUSD
OmiseGO vs US Dollar
0.0301
-20.00
-20.00
20.00

Ticker: OMGUSD

Kích thước Lot: 1 OMG

Hedging: 50,00%

Cách thực hiện: Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -20.00

Swap short: -20.000

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:00-24:00
Thứ 3: 00:00-24:00
Thứ 4: 00:00-24:00
Thứ 5: 00:00-24:00
Thứ 6: 00:00-22:59
TRXUSD
TRON vs US Dollar
0.00020
-20.00
-20.00
20.00

Ticker: TRXUSD

Kích thước Lot: 1 TRX

Hedging: 50,00%

Cách thực hiện: Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -20.00

Swap short: -20.000

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:00-24:00
Thứ 3: 00:00-24:00
Thứ 4: 00:00-24:00
Thứ 5: 00:00-24:00
Thứ 6: 00:00-22:59
XLMUSD
Stellar Lumens vs US Dollar
0.00200
-20.00
-20.00
20.00

Ticker: XLMUSD

Kích thước Lot: 1 XLM

Hedging: 50,00%

Cách thực hiện: Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -20.00

Swap short: -20.000

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:00-24:00
Thứ 3: 00:00-24:00
Thứ 4: 00:00-24:00
Thứ 5: 00:00-24:00
Thứ 6: 00:00-22:59
XMRUSD
Monero vs US Dollar
1.010
-20.00
-20.00
20.00

Ticker: XMRUSD

Kích thước Lot: 1 XMR

Hedging: 50,00%

Cách thực hiện: Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -20.00

Swap short: -20.000

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:00-24:00
Thứ 3: 00:00-24:00
Thứ 4: 00:00-24:00
Thứ 5: 00:00-24:00
Thứ 6: 00:00-22:59
XRPUSD
Ripple vs US Dollar
0.00500
-20.00
-20.00
20.00

Ticker: XRPUSD

Kích thước Lot: 1 XRP

Hedging: 50,00%

Cách thực hiện: Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -20.00

Swap short: -20.000

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:00-24:00
Thứ 3: 00:00-24:00
Thứ 4: 00:00-24:00
Thứ 5: 00:00-24:00
Thứ 6: 00:00-22:59
ZECUSD
ZCash vs US Dollar
1.01
-20.00
-20.00
20.00

Ticker: ZECUSD

Kích thước Lot: 1 ZEC

Hedging: 50,00%

Cách thực hiện: Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -20.00

Swap short: -20.000

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:00-24:00
Thứ 3: 00:00-24:00
Thứ 4: 00:00-24:00
Thứ 5: 00:00-24:00
Thứ 6: 00:00-22:59
ZRXUSD
0x vs US Dollar
0.00300
-20.00
-20.00
20.00

Ticker: ZRXUSD

Kích thước Lot: 1 ZRX

Hedging: 50,00%

Cách thực hiện: Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -20.00

Swap short: -20.000

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:00-24:00
Thứ 3: 00:00-24:00
Thứ 4: 00:00-24:00
Thứ 5: 00:00-24:00
Thứ 6: 00:00-22:59

Thông báo quan trọng

>Từ thứ Tư sang thứ Năm, Swap của các lệnh giao dịch trên tài khoản sẽ được tính gấp 3. Ngoại lệ: Swap của CFD Năng lượng (CFDs on Energies), CFD Hàng hóa (CFDs on Commodities) và CFD Indexes sẽ được tính gấp ba lần vào thứ Sáu.

ВTrong thời gian chuyển đổi từ một ngày giao dịch sang ngày khác của các ngân hàng (23:59:00 - 00:05:00) Spread có thể tăng đột biến do thanh khoản thấp.

Khoảng cách giữa lệnh chờ trong thời điểm thực hiện giao dịch với giá thị trường phải gần bằng 2 spread. Hãy tải phần mềm giao dịch để có những số liệu cụ thể .

Trong bảng này được nêu các yêu cầu ký quỹ tối thiểu mà Công ty có thể cung cấp. Yêu cầu ký quỹ cho công cụ/nhóm công cụ phụ thuộc vào cài đặt riêng của mỗi tài khoản giao dịch.


Ghi chú

Đối với các cặp tiền tệ, spread được biểu thị bằng pip theo quy ước chung của quốc tế, đối với các số có 5 chữ số sau dấu phẩy thì 1 point tương đương với số thứ tư sau dấu phẩy (0.0001), đối với những số có 3 chữ số sau dấu phẩy, 1 point sẽ tương đương với số thứ hai sau dấu phẩy (0,01).

Phí spread giao dịch được thả nổi và có thể hiển thị với độ trễ, mức phí này phụ thuộc vào thị trường.

Thông tin về Swap được cập nhật hàng ngày lúc 23h50 theo giờ của terminal giao dịch.

Do tính năng kỹ thuật, việc tính toán và cộng/trừ Swap sẽ được thực hiện vào lúc 23:59:00 theo giờ của terminal giao dịch.

Phí swap hiển thị bằng point, được xác định bởi độ chính xác của công cụ giao dịch. Ví dụ: đối với cặp EURUSD 1 point bằng 0.00001.

Chúng tôi nhận thấy thực tế rằng tiền điện tử là một loại tài sản rất rủi ro, tức là có thể có sự thay đổi về giá có thể xảy ra trên thị trường trong một khoảng thời gian ngắn. Lý do cho sự biến động như vậy có thể đến từ việc thiếu thanh khoản, tin tức liên quan đến quy định của thị trường tiền điện tử, thay đổi cơ sở hạ tầng hoặc hack các trao đổi tiền điện tử khác nhau. Giao dịch CFD tiền điện tử mở từ thứ Hai đến thứ Sáu, trong khi vào cuối tuần có thể có những thay đổi đáng kể về giá trên các sàn giao dịch. Những lý do bên trên là những lý do cấu thành nên sự rủi ro trong giao dịch tiền kỹ thuật số.

© 2000-2020. Bản quyền Teletrade.

Trang web này được quản lý bởi Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (Tầng 1, Tòa nhà St. Vincent Bank Ltd, Phố James, Kingstown, St. Vincent và Grenadines).

Thông tin trên trang web không phải là cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư và chỉ được cung cấp cho mục đích làm quen.

AML Website summary

Cảnh báo rủi ro

Giao dịch trên thị trường tài chính (đặc biệt là giao dịch sử dụng các công cụ biên) mở ra những cơ hội lớn và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sẵn sàng mạo hiểm để thu lợi nhuận, tuy nhiên nó mang trong mình nguy cơ rủi ro khá cao. Chính vì vậy trước khi tiến hành giao dịch cần phải xem xét mọi mặt vấn đề chấp nhận tiến hành giao dịch cụ thể xét theo quan điểm của nguồn lực tài chính sẵn có và mức độ am hiểu thị trường tài chính.

Chính sách bảo mật

Sử dụng thông tin: sử dụng toàn bộ hay riêng biệt các dữ liệu trên trang web của công ty TeleTrade như một nguồn cung cấp thông tin nhất định. Việc sử dụng tư liệu từ trang web cần kèm theo liên kết đến trang teletrade.vn. Việc tự động thu thập số liệu cũng như thông tin từ trang web TeleTrade đều không được phép.

Xin vui lòng liên hệ với pr@teletrade.global nếu có câu hỏi.

Feedback
Hỏi đáp Online E-mail
Lên trên
Chọn ngôn ngữ / vùng miền