Điều kiện giao dịch cho STANDARD

STANDARD
Min. spread
Spread hiện tại
Swap long
Swap short
Ký quỹ (%)
Cocoa_UK

Cocoa Bulk Bean (UK)

5.1
2.849
-3.886
1.00

Cocoa_UK

Kích thước Lot 30

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: 2.849

Swap short: -3.886

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 10:30-17:55

Thứ 3: 10:30-17:55

Thứ 4: 10:30-17:55

Thứ 5: 10:30-17:55

Thứ 6: 10:30-17:55

Cocoa_US

US Cocoa

5.8
1.623
-2.331
1.00

Cocoa_US

Kích thước Lot 20

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: 1.623

Swap short: -2.331

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 10:45-19:30

Thứ 3: 10:45-19:30

Thứ 4: 10:45-19:30

Thứ 5: 10:45-19:30

Thứ 6: 10:45-19:30

Coffee_Ar

Coffee Arabica

0.36
-2.323
1.756
1.00

Coffee_Ar

Kích thước Lot 5000

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -2.323

Swap short: 1.756

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 10:15-19:30

Thứ 3: 10:15-19:30

Thứ 4: 10:15-19:30

Thứ 5: 10:15-19:30

Thứ 6: 10:15-19:30

Coffee_R

Coffee Robusta

3.6
-4.325
3.315
1.00

Coffee_R

Kích thước Lot 30

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -4.325

Swap short: 3.315

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 10:00-18:30

Thứ 3: 10:00-18:30

Thứ 4: 10:00-18:30

Thứ 5: 10:00-18:30

Thứ 6: 10:00-18:30

Cotton

Cotton

0.158
-10.402
-2.889
1.00

Cotton

Kích thước Lot 6000

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -10.402

Swap short: -2.889

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 03:00-20:20

Thứ 3: 03:00-20:20

Thứ 4: 03:00-20:20

Thứ 5: 03:00-20:20

Thứ 6: 03:00-20:20

Orange

Orange Juice

0.49
-2.37
1.723
1.00

Orange

Kích thước Lot 3000

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -2.37

Swap short: 1.723

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 14:00-20:00

Thứ 3: 14:00-20:00

Thứ 4: 14:00-20:00

Thứ 5: 14:00-20:00

Thứ 6: 14:00-20:00

Sugar_R

Sugar Raw

0.044
0.611
-0.012
1.00

Sugar_R

Kích thước Lot 50000

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: 0.611

Swap short: -0.012

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 09:30-19:00

Thứ 3: 09:30-19:00

Thứ 4: 09:30-19:00

Thứ 5: 09:30-19:00

Thứ 6: 09:30-19:00

Sugar_W

Sugar White

0.78
10.207
-16.185
1.00

Sugar_W

Kích thước Lot 600

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: 10.207

Swap short: -16.185

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 09:45-18:55

Thứ 3: 09:45-18:55

Thứ 4: 09:45-18:55

Thứ 5: 09:45-18:55

Thứ 6: 09:45-18:55

Thông báo quan trọng

>Từ thứ Tư sang thứ Năm, Swap của các lệnh giao dịch trên tài khoản sẽ được tính gấp 3. Ngoại lệ: CFD US Stocks, CFD on Crypto, Swap của CFD Năng lượng (CFDs on Energies), CFD Hàng hóa (CFDs on Commodities) và CFD Indexes sẽ được tính gấp ba lần vào thứ Sáu.

ВTrong thời gian chuyển đổi từ một ngày giao dịch sang ngày khác của các ngân hàng (23:59:00 - 00:05:00) Spread có thể tăng đột biến do thanh khoản thấp.

Khoảng cách giữa lệnh chờ trong thời điểm thực hiện giao dịch với giá thị trường phải gần bằng 2 spread. Hãy tải phần mềm giao dịch để có những số liệu cụ thể .

Trong bảng này được nêu các yêu cầu ký quỹ tối thiểu mà Công ty có thể cung cấp. Yêu cầu ký quỹ cho công cụ/nhóm công cụ phụ thuộc vào cài đặt riêng của mỗi tài khoản giao dịch.

© 2000-2021. Bản quyền Teletrade.

Trang web này được quản lý bởi Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (Tầng 1, Tòa nhà St. Vincent Bank Ltd, Phố James, Kingstown, St. Vincent và Grenadines).

Thông tin trên trang web không phải là cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư và chỉ được cung cấp cho mục đích làm quen.

AML Website summary

Cảnh báo rủi ro

Giao dịch trên thị trường tài chính (đặc biệt là giao dịch sử dụng các công cụ biên) mở ra những cơ hội lớn và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sẵn sàng mạo hiểm để thu lợi nhuận, tuy nhiên nó mang trong mình nguy cơ rủi ro khá cao. Chính vì vậy trước khi tiến hành giao dịch cần phải xem xét mọi mặt vấn đề chấp nhận tiến hành giao dịch cụ thể xét theo quan điểm của nguồn lực tài chính sẵn có và mức độ am hiểu thị trường tài chính.

Chính sách bảo mật

Sử dụng thông tin: sử dụng toàn bộ hay riêng biệt các dữ liệu trên trang web của công ty TeleTrade như một nguồn cung cấp thông tin nhất định. Việc sử dụng tư liệu từ trang web cần kèm theo liên kết đến trang teletrade.vn. Việc tự động thu thập số liệu cũng như thông tin từ trang web TeleTrade đều không được phép.

Xin vui lòng liên hệ với pr@teletrade.global nếu có câu hỏi.

Feedback
Hỏi đáp Online E-mail
Lên trên
Chọn ngôn ngữ / vùng miền