Quyền lợi

Nắm lấy cơ hội giao dịch trên thị trường tài chính với điều kiện đặc biệt.

Điều kiện nhận Bonus:

1. Không nên được thực hiện việc rút tiền từ tài khoản giao dịch trong tháng thanh toán.
2. Tiền lãi không được tích lũy cho tháng mà tài khoản giao dịch được mở.
3. Các điều kiện giao dịch phải được đáp ứng:
  • Khối lượng giao dịch cho mỗi 1 000$ có trên tài khoản vào đầu tháng (bao gồm cả các lệnh đang treo) phải đạt ít nhất là 4 lot trong tháng thanh toán đó.

Ví dụ tính toán Bonus:

Giả sử, vào đầu kỳ thanh toán, Bạn nạp $ 2.000 vào tài khoản giao dịch và nhận được Bonus $ 2.000. Để nhận được số tiền Bonus đó theo chương trình "Bonus 24%" vào cuối kỳ thanh toán, khối lượng giao dịch của bạn phải là:

4 Lot х 2 1 + 4 Lot х 2 2 = không dưới 16 Lot trong thời kỳ thanh toán

1 Đối với mỗi $1.000 từ số vốn 2 Đối với mỗi $1.000 từ Bonus

Nếu trong thời kỳ thanh toán bạn kiếm được $1.000, thì công thức tính Bonus của bạn sẽ là:

2 000 $ vốn + 1 000 $ kiếm được = 3 000 $

Trong trường hợp này, nếu bạn đáp ứng các điều kiện giao dịch thì vào đầu tháng sau kỳ hạn thanh toán, bạn sẽ nhận:

3 000 $ : 100% x 2% = 60 $

Mở tài khoản giao dịch
Mở tài khoản giao dịch

© 2000-2021. Bản quyền Teletrade.

Trang web này được quản lý bởi Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (Tầng 1, Tòa nhà St. Vincent Bank Ltd, Phố James, Kingstown, St. Vincent và Grenadines).

Thông tin trên trang web không phải là cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư và chỉ được cung cấp cho mục đích làm quen.

AML Website summary

Cảnh báo rủi ro

Giao dịch trên thị trường tài chính (đặc biệt là giao dịch sử dụng các công cụ biên) mở ra những cơ hội lớn và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sẵn sàng mạo hiểm để thu lợi nhuận, tuy nhiên nó mang trong mình nguy cơ rủi ro khá cao. Chính vì vậy trước khi tiến hành giao dịch cần phải xem xét mọi mặt vấn đề chấp nhận tiến hành giao dịch cụ thể xét theo quan điểm của nguồn lực tài chính sẵn có và mức độ am hiểu thị trường tài chính.

Chính sách bảo mật

Sử dụng thông tin: sử dụng toàn bộ hay riêng biệt các dữ liệu trên trang web của công ty TeleTrade như một nguồn cung cấp thông tin nhất định. Việc sử dụng tư liệu từ trang web cần kèm theo liên kết đến trang teletrade.vn. Việc tự động thu thập số liệu cũng như thông tin từ trang web TeleTrade đều không được phép.

Xin vui lòng liên hệ với pr@teletrade.global nếu có câu hỏi.

Feedback
Hỏi đáp Online E-mail
Lên trên
Chọn ngôn ngữ / vùng miền