• TeleTrade
  • Hợp tác
  • Tin tức
  • Starting July 10, 2020, CFDs on BMW, DBK, SIE, VOW3 shares will be switched to Close Only mode
Tin tức
8 tháng 7 2020, 08:42

Starting July 10, 2020, CFDs on BMW, DBK, SIE, VOW3 shares will be switched to Close Only mode

Dear Clients!

Please be advised that from 00:00 on July 10, 2020 (UTC + 2 server time) CFDs on shares of BMW, DBK, SIE, VOW3 will be switched to Close Only mode. From the indicated time, the opening of new transactions on the listed instruments will be unavailable.

We ask you to close your remaining positions on CFDs for BMW, DBK, SIE, VOW3 stocks by 00:00 on July 31, 2020 (according to the UTC + 2 server time). Transactions that remained open at 00:00 on July 31, 2020 (UTC + 2 server time), the company will be forced to close forcibly during July 31, 2020.

Changes in trading CFDs on shares of BMW, DBK, SIE, VOW3 are caused by low demand from TeleTrade customers.

© 2000-2020. Bản quyền Teletrade.

Trang web này được quản lý bởi Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (Tầng 1, Tòa nhà St. Vincent Bank Ltd, Phố James, Kingstown, St. Vincent và Grenadines).

Thông tin trên trang web không phải là cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư và chỉ được cung cấp cho mục đích làm quen.

AML Website summary

Cảnh báo rủi ro

Giao dịch trên thị trường tài chính (đặc biệt là giao dịch sử dụng các công cụ biên) mở ra những cơ hội lớn và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sẵn sàng mạo hiểm để thu lợi nhuận, tuy nhiên nó mang trong mình nguy cơ rủi ro khá cao. Chính vì vậy trước khi tiến hành giao dịch cần phải xem xét mọi mặt vấn đề chấp nhận tiến hành giao dịch cụ thể xét theo quan điểm của nguồn lực tài chính sẵn có và mức độ am hiểu thị trường tài chính.

Chính sách bảo mật

Sử dụng thông tin: sử dụng toàn bộ hay riêng biệt các dữ liệu trên trang web của công ty TeleTrade như một nguồn cung cấp thông tin nhất định. Việc sử dụng tư liệu từ trang web cần kèm theo liên kết đến trang teletrade.vn. Việc tự động thu thập số liệu cũng như thông tin từ trang web TeleTrade đều không được phép.

Xin vui lòng liên hệ với pr@teletrade.global nếu có câu hỏi.

Feedback
Hỏi đáp Online E-mail
Lên trên
Chọn ngôn ngữ / vùng miền