Trader
ibmuller
Rủi ro
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
  • Giai đoạn
Chọn biểu đồ
Biến động thu nhập hàng ngày
Toàn thời gian
4.03%
14 ngày qua
10.28%
Drawdown
Drawdown hiện tại
30.96%
Max. drawdown
33.92%
Lợi nhuận
Max. Lợi nhuận hàng ngày
29.58%
Lợi nhuận trung bình hàng ngày
1.81%
Lỗ
Lỗ tối đa trong ngày
18.74%
Lỗi trung bình trong ngày
1.72%
Hệ số phục hồi
4.47
Tỷ lệ Sharpe
37.65
Thông tin chung
Số hợp đồng
BH-26384631
Loại tài khoản
NDD
Hoa hồng cho Trader
10%
Đào tạo
Specialized investment and trading courses on the financial markets
Chiến thuật giao dịch

In this account, I will use an EA with full control of the settings for several financial instruments (2-6). The settings of these EAs are based on the technical and fundamental analysis I do daily. If the EA is affected, I will disconnect it and manage the situation manually until it is safe again. You have to keep in mind that the investments are long-term and not for quick enrichment. My portfolio is diversified according to the ACC principle (different assets, different currencies, different countries) so that the risk remains low and the 10% monthly target is easily reached. The more money works for you, the faster you will get the FINANCIAL INDEPENDENCE that many want. We recommend that you first consider at least 2-3k and feed it monthly according to your own personal finance management plan. A good financial education in this regard will automatically attract a resounding success. Think of this as a long-term business plan for PENSION or for obtaining FINANCIAL FREEDOM, which still comes with a certain risk and this will not enrich you, but if it is managed correctly, it will provide you with a PASIVE INCOME or will give you FINANCIAL FREEDOM. As for you, my commission will always be 10%, so others with less funds can still make a profit.

Thông tin bổ sung

In history, greed, hope and fear are the 3 mistakes that investors make and because of which the global economy enters a crisis. In my daily activity I will always avoid making these mistakes. My entire activity and daily concentration aims at obtaining a monthly PROFIT of 10% with MINIMUM RISK and if we do more it is because of a good month not because I took great risks. This account is like a passive income for me. I can manage it as I decide it is best for me (us) and we get more money compared to any private pension funds on the market.

Kinh nghiệm

Check your account all the time, to see the performance. - Jack Ma says: "Enjoy the show"

© 2000-2021. Bản quyền Teletrade.

Trang web này được quản lý bởi Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (Tầng 1, Tòa nhà St. Vincent Bank Ltd, Phố James, Kingstown, St. Vincent và Grenadines).

Thông tin trên trang web không phải là cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư và chỉ được cung cấp cho mục đích làm quen.

AML Website summary

Cảnh báo rủi ro

Giao dịch trên thị trường tài chính (đặc biệt là giao dịch sử dụng các công cụ biên) mở ra những cơ hội lớn và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sẵn sàng mạo hiểm để thu lợi nhuận, tuy nhiên nó mang trong mình nguy cơ rủi ro khá cao. Chính vì vậy trước khi tiến hành giao dịch cần phải xem xét mọi mặt vấn đề chấp nhận tiến hành giao dịch cụ thể xét theo quan điểm của nguồn lực tài chính sẵn có và mức độ am hiểu thị trường tài chính.

Chính sách bảo mật

Sử dụng thông tin: sử dụng toàn bộ hay riêng biệt các dữ liệu trên trang web của công ty TeleTrade như một nguồn cung cấp thông tin nhất định. Việc sử dụng tư liệu từ trang web cần kèm theo liên kết đến trang teletrade.vn. Việc tự động thu thập số liệu cũng như thông tin từ trang web TeleTrade đều không được phép.

Xin vui lòng liên hệ với pr@teletrade.global nếu có câu hỏi.

Feedback
Hỏi đáp Online E-mail
Lên trên
Chọn ngôn ngữ / vùng miền