• Phân tích
  • Tin tức và các công cụ
  • Tin tức thị trường
  • France consumer prices increased by 0.8% year on year in July
Tin tức thì trường
31.07.2020, 06:54

France consumer prices increased by 0.8% year on year in July

According to the report from INSEE, over a year, the Consumer Price Index (CPI) should rise by 0.8% in July 2020, after +0.2% in the previous month. Economists had expected a 0.3% increase. This rise in inflation should result from a rebound in manufactured products, linked to the postponed summer sales, and a smaller fall in energy prices. Contrariwise, the prices of food, and to a lesser extent services and tobacco, would slow down.

Over one month, consumer prices should rise by 0.4%, after +0.1% in the previous month. Economists had expected a 0.1% decrease. Service prices should accelerate seasonally during this summer period, and tobacco prices should rise after being stable last month. Contrariwise, food prices should fall further and energy prices would slow down. Finally, prices of manufactured products should stabilize after falling last month.

Year on year, the Harmonised Index of Consumer Prices should accelerate, to +0.9%, after +0.2% in June. Over one month, it should increase by 0.4%, after +0.1% in the previous month.

© 2000-2020. Bản quyền Teletrade.

Trang web này được quản lý bởi Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (Tầng 1, Tòa nhà St. Vincent Bank Ltd, Phố James, Kingstown, St. Vincent và Grenadines).

Thông tin trên trang web không phải là cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư và chỉ được cung cấp cho mục đích làm quen.

AML Website summary

Cảnh báo rủi ro

Giao dịch trên thị trường tài chính (đặc biệt là giao dịch sử dụng các công cụ biên) mở ra những cơ hội lớn và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sẵn sàng mạo hiểm để thu lợi nhuận, tuy nhiên nó mang trong mình nguy cơ rủi ro khá cao. Chính vì vậy trước khi tiến hành giao dịch cần phải xem xét mọi mặt vấn đề chấp nhận tiến hành giao dịch cụ thể xét theo quan điểm của nguồn lực tài chính sẵn có và mức độ am hiểu thị trường tài chính.

Chính sách bảo mật

Sử dụng thông tin: sử dụng toàn bộ hay riêng biệt các dữ liệu trên trang web của công ty TeleTrade như một nguồn cung cấp thông tin nhất định. Việc sử dụng tư liệu từ trang web cần kèm theo liên kết đến trang teletrade.vn. Việc tự động thu thập số liệu cũng như thông tin từ trang web TeleTrade đều không được phép.

Xin vui lòng liên hệ với pr@teletrade.global nếu có câu hỏi.

Feedback
Hỏi đáp Online E-mail
Lên trên
Chọn ngôn ngữ / vùng miền