Lịch nghỉ lễ

Chọn năm
Chọn quốc gia
Ngày
Ngày lễ
Đất nước
Tháng 1 2020
1 tháng 1 01.01
New Year's Day
Australia
United Kingdom
Canada
France
Germany
Japan
U.S.
Hong-Kong
Russia
7 tháng 1 07.01
Orthodox Christmas
Russia
13 tháng 1 13.01
Respect for the Aged Day
Japan
20 tháng 1 20.01
Martin Luther King, Jr. Day
U.S.
27 tháng 1 27.01
Australia Day
Australia
24 tháng 1 - 30 tháng 1 24.01 - 30.01
Spring Festival
China
24 tháng 1 - 30 tháng 1 24.01 - 30.01
Lunar New Year
China
Tháng 2 2020
6 tháng 2 06.02
National Day
New Zealand
11 tháng 2 11.02
National Day
Japan
17 tháng 2 17.02
Family Day
Canada
17 tháng 2 17.02
Washington's Birthday
U.S.
24 tháng 2 24.02
Defender of the Fatherland Day
Russia
Tháng 3 2020
8 tháng 3 08.03
Women's Day
Russia
20 tháng 3 20.03
Vernal Equinox
Japan
Tháng 4 2020
6 tháng 4 06.04
Ching Ming Festival
China
10 tháng 4 10.04
Good Friday
Australia
United Kingdom
Canada
France
Germany
New Zealand
Switzerland
U.S.
13 tháng 4 13.04
Easter Monday
Australia
United Kingdom
France
Germany
New Zealand
Switzerland
25 tháng 4 25.04
ANZAC Day
Australia
27 tháng 4 27.04
ANZAC Day
New Zealand
29 tháng 4 29.04
Showa Day
Japan
30 tháng 4 30.04
The Birthday of the Buddha
Hong-Kong
Tháng 5 2020
1 tháng 5 01.05
Labour Day
China
United Kingdom
France
Germany
Switzerland
Hong-Kong
Russia
4 tháng 5 04.05
Greenery Day
Japan
6 tháng 5 06.05
Constitution Day
Japan
8 tháng 5 08.05
Early May
United Kingdom
11 tháng 5 11.05
Victory Day
Russia
18 tháng 5 18.05
Victoria Day
Canada
25 tháng 5 25.05
Spring Bank Holiday
United Kingdom
25 tháng 5 25.05
Memorial Day
U.S.
Tháng 6 2020
1 tháng 6 01.06
Whit Monday
Germany
8 tháng 6 08.06
Queen's Birthday
Australia
12 tháng 6 12.06
Independence Day
Russia
25 tháng 6 25.06
Dragon Boat Festival
China
Hong-Kong
Tháng 7 2020
4 tháng 7 04.07
Independence Day
U.S.
23 tháng 7 23.07
Marine Day
Japan
24 tháng 7 24.07
National Sports Day
Japan
Tháng 8 2020
3 tháng 8 03.08
Civic Holiday
Canada
10 tháng 8 10.08
Mountain Day
Japan
31 tháng 8 31.08
Summer Bank Holiday
United Kingdom
Tháng 9 2020
7 tháng 9 07.09
Labor Day
Canada
U.S.
21 tháng 9 21.09
Respect for the Aged Day
Japan
23 tháng 9 23.09
Autumn Equinox
Japan
Tháng 10 2020
1 tháng 10 01.10
National Day
Hong-Kong
1 tháng 10 - 7 tháng 10 01.10 - 07.10
National Day
China
12 tháng 10 12.10
Thanksgiving Day
Canada
26 tháng 10 26.10
Labour Day
New Zealand
26 tháng 10 26.10
Chung Yeung Day
Hong-Kong
Tháng 11 2020
3 tháng 11 03.11
Culture Day
Japan
4 tháng 11 04.11
Unity Day
Russia
23 tháng 11 23.11
Workers Day
Japan
26 tháng 11 26.11
Thanksgiving Day
U.S.
Tháng 12 2020
23 tháng 12 23.12
Emperor's Birthday
Japan
25 tháng 12 25.12
Christmas
Australia
United Kingdom
Germany
Switzerland
U.S.
28 tháng 12 28.12
Boxing Day
Australia
Canada
New Zealand

Tất cả thông tin trên trang web chỉ nhằm mục đích tìm hiểu và không phải là cơ sở để đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Xin vui lòng tìm hiểu về cảnh báo rủi ro.

© 2000-2020. Bản quyền Teletrade.

Trang web này được quản lý bởi Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (Tầng 1, Tòa nhà St. Vincent Bank Ltd, Phố James, Kingstown, St. Vincent và Grenadines).

Thông tin trên trang web không phải là cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư và chỉ được cung cấp cho mục đích làm quen.

AML Website summary

Cảnh báo rủi ro

Giao dịch trên thị trường tài chính (đặc biệt là giao dịch sử dụng các công cụ biên) mở ra những cơ hội lớn và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sẵn sàng mạo hiểm để thu lợi nhuận, tuy nhiên nó mang trong mình nguy cơ rủi ro khá cao. Chính vì vậy trước khi tiến hành giao dịch cần phải xem xét mọi mặt vấn đề chấp nhận tiến hành giao dịch cụ thể xét theo quan điểm của nguồn lực tài chính sẵn có và mức độ am hiểu thị trường tài chính.

Chính sách bảo mật

Sử dụng thông tin: sử dụng toàn bộ hay riêng biệt các dữ liệu trên trang web của công ty TeleTrade như một nguồn cung cấp thông tin nhất định. Việc sử dụng tư liệu từ trang web cần kèm theo liên kết đến trang teletrade.vn. Việc tự động thu thập số liệu cũng như thông tin từ trang web TeleTrade đều không được phép.

Xin vui lòng liên hệ với pr@teletrade.global nếu có câu hỏi.

Feedback
Hỏi đáp Online E-mail
Lên trên
Chọn ngôn ngữ / vùng miền