Uslovi trgovine za STANDARD

STANDARD
Min. spred
Trenutni spred
Dugi svop
Kratki svop
Margina (%)
Cocoa_UK

Cocoa Bulk Bean (UK)

5.1
2.849
-3.886
1.00

Cocoa_UK

Veličina lota 30

Hedžing 50,00%

Tehnologija izvršenja Market Execution

Bid
Ask
Spred

Provizija: 0.000%

Dugi svop: 2.849

Kratki svop: -3.886

Istorija svopa

Datum
Dugi svop
Kratki svop
empty

Raspored trgovine (UTC+2)

Ponedeljak: 10:30-17:55

Utorak: 10:30-17:55

Sreda: 10:30-17:55

Četvrtak: 10:30-17:55

Petak: 10:30-17:55

Cocoa_US

US Cocoa

5.8
1.623
-2.331
1.00

Cocoa_US

Veličina lota 20

Hedžing 50,00%

Tehnologija izvršenja Market Execution

Bid
Ask
Spred

Provizija: 0.000%

Dugi svop: 1.623

Kratki svop: -2.331

Istorija svopa

Datum
Dugi svop
Kratki svop
empty

Raspored trgovine (UTC+2)

Ponedeljak: 10:45-19:30

Utorak: 10:45-19:30

Sreda: 10:45-19:30

Četvrtak: 10:45-19:30

Petak: 10:45-19:30

Coffee_Ar

Coffee Arabica

0.36
-2.323
1.756
1.00

Coffee_Ar

Veličina lota 5000

Hedžing 50,00%

Tehnologija izvršenja Market Execution

Bid
Ask
Spred

Provizija: 0.000%

Dugi svop: -2.323

Kratki svop: 1.756

Istorija svopa

Datum
Dugi svop
Kratki svop
empty

Raspored trgovine (UTC+2)

Ponedeljak: 10:15-19:30

Utorak: 10:15-19:30

Sreda: 10:15-19:30

Četvrtak: 10:15-19:30

Petak: 10:15-19:30

Coffee_R

Coffee Robusta

3.6
-4.325
3.315
1.00

Coffee_R

Veličina lota 30

Hedžing 50,00%

Tehnologija izvršenja Market Execution

Bid
Ask
Spred

Provizija: 0.000%

Dugi svop: -4.325

Kratki svop: 3.315

Istorija svopa

Datum
Dugi svop
Kratki svop
empty

Raspored trgovine (UTC+2)

Ponedeljak: 10:00-18:30

Utorak: 10:00-18:30

Sreda: 10:00-18:30

Četvrtak: 10:00-18:30

Petak: 10:00-18:30

Cotton

Cotton

0.158
-10.402
-2.889
1.00

Cotton

Veličina lota 6000

Hedžing 50,00%

Tehnologija izvršenja Market Execution

Bid
Ask
Spred

Provizija: 0.000%

Dugi svop: -10.402

Kratki svop: -2.889

Istorija svopa

Datum
Dugi svop
Kratki svop
empty

Raspored trgovine (UTC+2)

Ponedeljak: 03:00-20:20

Utorak: 03:00-20:20

Sreda: 03:00-20:20

Četvrtak: 03:00-20:20

Petak: 03:00-20:20

Orange

Orange Juice

0.49
-2.37
1.723
1.00

Orange

Veličina lota 3000

Hedžing 50,00%

Tehnologija izvršenja Market Execution

Bid
Ask
Spred

Provizija: 0.000%

Dugi svop: -2.37

Kratki svop: 1.723

Istorija svopa

Datum
Dugi svop
Kratki svop
empty

Raspored trgovine (UTC+2)

Ponedeljak: 14:00-20:00

Utorak: 14:00-20:00

Sreda: 14:00-20:00

Četvrtak: 14:00-20:00

Petak: 14:00-20:00

Sugar_R

Sugar Raw

0.044
0.611
-0.012
1.00

Sugar_R

Veličina lota 50000

Hedžing 50,00%

Tehnologija izvršenja Market Execution

Bid
Ask
Spred

Provizija: 0.000%

Dugi svop: 0.611

Kratki svop: -0.012

Istorija svopa

Datum
Dugi svop
Kratki svop
empty

Raspored trgovine (UTC+2)

Ponedeljak: 09:30-19:00

Utorak: 09:30-19:00

Sreda: 09:30-19:00

Četvrtak: 09:30-19:00

Petak: 09:30-19:00

Sugar_W

Sugar White

0.78
10.207
-16.185
1.00

Sugar_W

Veličina lota 600

Hedžing 50,00%

Tehnologija izvršenja Market Execution

Bid
Ask
Spred

Provizija: 0.000%

Dugi svop: 10.207

Kratki svop: -16.185

Istorija svopa

Datum
Dugi svop
Kratki svop
empty

Raspored trgovine (UTC+2)

Ponedeljak: 09:45-18:55

Utorak: 09:45-18:55

Sreda: 09:45-18:55

Četvrtak: 09:45-18:55

Petak: 09:45-18:55

Важно

Prilikom prenosa pozicije u noći između srede i četvrtka, obračunava se trostruki svop. Pri tome postoje izuzeci: kada su u pitanju CFD instrumenti (CFD - enerenti, sirovine i indeksi, trostruki svop se obračunava u petak.

Tokom bankarskog "rollover" perioda (23:59:00 - 00:05:00) može doći do upotrebe šireg spreda, a zbog trenutno niske likvidnosti.

Nivo odloženih naredbi iznosi oko dva minimalno moguća spreda. Tačne i važeće informacije u vezi sa tim možete pronaći na terminalu za trgovanje.

U tabeli su prikazani minimalno mogući zahtevi marginalne trgovine koje Kompanija može koristiti. Marginalni zahtevi se razlikuju u zavisnosti od izabranog instrumenta, grupe instrumenata i individualnih podešavanja konkretnog trgovinskog računa.

© 2000-2021. Sva prava zaštićena.

Sajt je vlasništvo kompanije Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines).

Svi podaci koji se nalaze na sajtu ne predstavljaju osnovu za donošenje investicionih odluka, već su informativnog karaktera.

Politika sprečavanja pranja novca

Upozorenje o rizicima

Izvršenje trgovinskih operacija sa finansijskim instrumentima upotrebom marginalne trgovine pruža velike mogućnosti i omogućava investitorima ostvarivanje visokih prihoda. Međutim, takav vid trgovine povezan je sa potencijalno visokim nivoom rizika od gubitka sredstava. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности, и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль, но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Iz tog razloga je pre započinjanja trgovine potrebno odlučiti o izboru odgovarajuće investicione strategije, uzimajući u obzir raspoložive resurse.

Politika poverenja

Upotreba informacija: U slučaju potpunog ili delimičnog preuzimanja i daljeg korišćenja materijala koji se nalazi na sajtu, potrebno je navesti link odgovarajuće stranice na sajtu kompanije TeleTrade-a kao izvora informacija. Upotreba materijala na internetu mora biti praćena hiper linkom do web stranice teletrade.org. Automatski uvoz materijala i informacija sa stranice je zabranjen.

Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite nam se pr@teletrade.global.

Feedback
Lajv čet E-mail
Povratak na vrh
Izaberi lokaciju / jezik