Novosti kompanije
8 јун 2021, 09:48

Prinosi TeleTrade investicionog portfolia premašili 30 procentnih poena, što je prevazišlo početna očekivanja

Međunarodni broker TeleTrade predstavio je rezultate upravljanja investicionim portfoliom u proteklih 12 meseci. Portfoliji sa niskom i srednjom stopom rizika ostvarili su profitabilnost iznad 30% u deviznom iznosu, premašujući prvobitno postavljene ciljeve.

Tako je profitabilnost konzervativnog investicionog portfelja „TeleTrade Safety“ na kraju godine iznosila 38,5% ( u periodu od juna 2020. do maja 2021. godine), što je značajno više u odnosu na ciljanu stopu prinosa od 14,1%. Investicioni portfolio „Perspektivni“ ( za period od decembra 2020. do maja 2021. godine) obezbedio je prinos od 34,93% u odnosu na planiranih 33%.

U slučaju konzervativnog investicionog portfolija TeleTrade Safety, velika neusklađenost između planiranih i ostvarenih prinosa objašnjava se prilično sumornim izgledima za globalni ekonomski oporavak, koji su bili aktuelni u maju 2020. godine tokom globalnog zaključavanja. Većina instrumenata portfolija kupljena je na dan korekcije i jedva je zabeležila rast na berzama i deonicama. Ispravne taktičke odluke omogućile su premašivanje ciljanih nivoa više od 2 puta.

Istovremeno, investicioni portfolio „Visoki prinos“ od marta do maja 2021. godine pokazao je gubitak od 19,97% zbog očekivane, ali ne i realizovane korekcije na američkom tržištu akcija. Glavna pretpostavka je bila da će uslediti pad indeksa S&P 500. Međutim, to se nije ostvarilo.

Sastav investicionih portfolija i detaljni podaci o profitabilnosti mogu se naći u prezentacijama na veb stranici kompanije TeleTrade u arhivi odeljka „Investicije“.

U bliskoj budućnosti broker će predstaviti ažurirani sastav investicionih porfolija za pasivnu zaradu.

Od juna 2020. godine, analitičari i menadžeri TeleTrade portfolija grade liniju investicionih portfolija u trajanju od tri, šest i dvanaest meseci, koji pružaju uravnotežen pristup investitorima, uzimajući u obzir investicione strategije i preuzeti rizik. Svaki od portfolija je uravnotežen uzimajući u obzir rok ulaganja, rizik i očekivani prinos.

Na početku svakog meseca, menadžeri revidiraju strukturu portfolija, primenjuju najbolje investicione metode, a na osnovu procene situacije u celini tokom meseca, kao i prognoza vezanih za određeni instrument uključen u portfolio.

© 2000-2021. Sva prava zaštićena.

Sajt je vlasništvo kompanije Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines).

Svi podaci koji se nalaze na sajtu ne predstavljaju osnovu za donošenje investicionih odluka, već su informativnog karaktera.

Politika sprečavanja pranja novca

Upozorenje o rizicima

Izvršenje trgovinskih operacija sa finansijskim instrumentima upotrebom marginalne trgovine pruža velike mogućnosti i omogućava investitorima ostvarivanje visokih prihoda. Međutim, takav vid trgovine povezan je sa potencijalno visokim nivoom rizika od gubitka sredstava. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности, и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль, но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Iz tog razloga je pre započinjanja trgovine potrebno odlučiti o izboru odgovarajuće investicione strategije, uzimajući u obzir raspoložive resurse.

Politika poverenja

Upotreba informacija: U slučaju potpunog ili delimičnog preuzimanja i daljeg korišćenja materijala koji se nalazi na sajtu, potrebno je navesti link odgovarajuće stranice na sajtu kompanije TeleTrade-a kao izvora informacija. Upotreba materijala na internetu mora biti praćena hiper linkom do web stranice teletrade.org. Automatski uvoz materijala i informacija sa stranice je zabranjen.

Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite nam se pr@teletrade.global.

Feedback
Lajv čet E-mail
Povratak na vrh
Izaberi lokaciju / jezik