• Domov
  • Spoločnosť
  • Vklad/Výber prostriedkov

Deposits & Withdrawals

TeleTrade offers high standards of security and reliability. If you have any questions related to depositing/withdrawing funds, please contact us, you may also read our Deposits & Withdrawals Policy.
EUR, USD - podľa banky odosielateľa - zvyčajne 2-3 dni.
EUR, USD - 3,5% - 15 min (ak sa meno na karte zhoduje s menom klienta).
EUR, USD - 3.5% - 15min (unless name on card matches with the client name).
EUR, USD - 3,9% + 0,29 USD poplatok (min 1 USD) - Okamžite.
EUR, USD - 3,5% - Okamžite.
USD - 0,5% (max 5 USD) - Okamžite.
EUR, USD
  • The minimum withdrawal amount is $500.
  • A fee of €80-150 will be charged, depending on the bank you use. Intermediary bank fees (if applicable) will be deducted from the amount. For SEPA EUR payments, a fee of 1-15 EUR is charged, depending on the bank chosen by the company, plus a beneficiary bank commission applies.
It normally takes about two-three business days for the funds to reach your account after the withdrawal request is processed.
EUR, USD - 2,35% + 1 EUR/1,30 USD - zvyčajne 1-2 pracovné dni.
EUR, USD - 2.35% + 1 EUR/1.30 USD - usually 1-2 business days.
EUR, USD - 2% - zvyčajne 1-2 pracovné dni.
EUR, USD - 1% - zvyčajne 1-2 pracovné dni.
USD - 0,5% - zvyčajne 1-2 pracovné dni.

V prípade nevyvíjania žiadnych obchodných činností, alebo pokiaľ bolo zistené akékoľvek zneužitie týkajúce sa pravidiel náhrady nákladov, TeleTrade si vyhradzuje právo nárokovať akékoľvek poplatky za náhrady nákladov. Pokiaľ požiadate o čerpenie prostriedkov po nevyvíjaní žiadnych obchodných činností, TeleTrade si vyhradzuje právo účtovať ekvivalentnú čiastku vzniknutých bankových poplatkov, alebo 3% z celkovej vyplácanej sumy.

**Váš vklad môže trvať až 5 pracovných dní v prípade, že spoločnosť TeleTrade nedokáže overiť vaše informácie alebo vaše finančné prostriedky zatiaľ neboli prijaté na účet TeleTrade.

***Za predpokladu, že ste v ten istý pracovný deň predložili všetky potrebné dokumenty požadované spoločnosťou TeleTrade.

Všetky back office prevody sú spracované počas bežných pracovných hodín, tj. 08:00-20:00 GMT +2 (GMT+3 počas LČ), Pon-Pia.
Pre ďalšie regulačné informácie týkajúce sa poskytovateľov platobných služieb nájdete tu.
Informácie o prevodoch medzi vašimi obchodnými účtami nájdete na stránke Interné prevody.

 

37 medzinárodných ocenení
Máte otázku?

Sme pripravení vám s čímkoľvek pomôcť pri obchodovaní

Risk Warning: Trading in the financial markets (including trading on margin) provides a wide range of opportunities and enables investors ready to take risks to make high profits, but it carries a potentially high level of risk of loss. Therefore, prior to trading you should take into careful consideration whether such operations are suitable for you in terms of your level of knowledge and financial situation.

© 2000-2019. All rights reserved.

This site is managed by Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines).

The information on this website is for informational purposes only and does not constitute any investment advice.