• Domov
  • Spoločnosť
  • Ocenenia

Naše ocenenia

Spoločnosť TeleTrade sa zaviazala ponúknuť obchodníkom po celom svete výnimočnú škálu produktov a služieb. Naša nepretržitá inovácia a odhodlanie pre každú potrebu klienta získali uznanie od najvýznamnejších medzinárodných finančných inštitúcií.

Nižšie uvedená časť ukazuje ocenenia, ktoré spoločnosť TeleTrade získala počas celého roka.

2017

Najlepší Forex Broker v Európe 2017

Spoločnosť TeleTrade získala od CFI.co (Capital Finance International) ocenenie Najlepší Forex Broker v Európe 2017.

Toto ocenenie predstavuje profesionálnu úroveň a vysokú kvalitu poskytovaných služieb a je prejavením dôvery klientov.

2015

Najlepší affiliate program v Európe 2015

Spoločnosť TeleTrade vyhrala v kategórii Najlepší affiliate program v Európe 2015 ocenenie, ktoré je udeľované v rámci International Finance Magazine Awards 2015.

Globálny poskytovateľ finančných služieb sa pripojil k najlepším a ukázal sa ako dôstojný účastník v odvetví forexu. Udelené ocenenie znamená uznanie pre spoločnosť TeleTrade a jej affiliate program ako najefektívnejší v Európe. Program ponúka atraktívne provízie, vynikajúce marketingové materiály, pokročilé nástroje na podávanie správ a nepretržitú podporu. Ocenenie IFM navyše dokladuje, že tento program má veľkú popularitu nielen medzi klientmi, ale aj medzi finančnými špecialistami a inými účastníkmi trhu.

Ocenenia IFM oslavujú dokonalosť v najčistejšej forme. Je to udalosť, ktorá uznáva a ctí jednotlivcov a organizácie v medzinárodnom finančnom priemysle, ktoré prinášajú významný rozdiel a pridanú hodnotu. Ocenenia svedčia o najvyšších štandardoch inovácií a výkonnosti a sú určené pre tých, ktorí prispievajú k zvyšovaniu postavenia finančného sektora prostredníctvom aktivít. Patria sem originálne iniciatívy a ďalšie úspechy, ktoré majú vplyv na globálnu finančnú komunitu.

Najlepší maklér CFD v Európe 2015

Spoločnosť TeleTrade je hrdá na to, že získala ocenenie Najlepší maklér CFD v Európe 2015 od Global Banking & Finance Review.

Ocenenie bolo udelené ako uznanie kontinuálneho úsilia spoločnosti o zvýšenie obchodovacích skúseností svojich klientov prostredníctvom poskytovania širokej škály nástrojov CFD. Spoločnosť TeleTrade ponúka viac ako 130 obchodných nástrojov vrátane CFD na akciách, kovoch, menách, ako aj futures na index a ropu. Klienti spoločnosti majú vynikajúcu obchodnú dostupnosť, ktorú umožňujú najnovšie technológie na platformách MetaTrader. Okrem toho získavajú prístup k analýzam trhu v reálnom čase, technickým a základným informáciám, praktickým obchodným nástrojom a komplexným tréningovým programom CFD, aby vždy zostali na vrchole hry.

Ocenenia Global Banking & Finance Review vyzdvihujú inovácie, úspechy, stratégie, progresívne a inšpiratívne zmeny, ku ktorým dochádza v rámci globálnej finančnej komunity. Ocenenia boli vytvorené s cieľom rozpoznať spoločnosti všetkých veľkostí, ktoré sú významné v konkrétnych oblastiach odbornosti a excelentnosti vo finančnom svete.

Najlepší zákaznícky servis Forex v Európe 2015

Medzinárodný poskytovateľ finančných služieb TeleTrade získal významnú cenu Najlepší zákaznícky servis Forex v Európe 2015 od Global Banking & Finance Review.

Toto ocenenie bolo spoločnosti udelené tretíkrát za sebou ako uznanie vynikajúcej zákazníckej podpory spoločnosti. Spoločnosť TeleTrade je vždy po boku svojich klientov a ponúka bezkonkurenčné služby zákazníkom s maximálnou spokojnosťou klientov. Kancelárie spoločnosti vo viac ako 200 pobočkách po celom svete poskytujú špecializovanú podporu pre klientov, 24 hodín denne, 5 dní v týždni. Spoločnosť TeleTrade naplňuje svoj záväzok byť vždy v čele vývoja Forexu a poskytovať zákazníkom vynikajúce služby individuálne.

Ocenenia Global Banking & Finance Review vyzdvihujú inovácie, úspechy, stratégie, progresívne a inšpiratívne zmeny, ku ktorým dochádza v rámci globálnej finančnej komunity. Ocenenia boli vytvorené s cieľom rozpoznať spoločnosti všetkých veľkostí, ktoré sú významné v konkrétnych oblastiach odbornosti a excelentnosti vo finančnom svete.

2014

Najlepšia maklérska analýza Forex 2014

V decembri 2014 spoločnosť TeleTrade získala ocenenie Najlepšia maklérska analýza Forex.

Ocenenie sa každoročne udeľuje spoločnostiam, ktoré poskytujú najrýchlejší analytický obsah vysokej kvality účastníkom finančných trhov, od vedúcej vzdelávaciej inštitúcie MasterForex-V Academy.

Maklér roka 2014

31. októbra 2014 spoločnosť TeleTrade získala ocenenie Maklér roka.

Ocenenie bolo udelené odbornou komunitou účastníkov devízového trhu na výstave Forex Expo Awards. Ocenenie Maklér roka je hlavnou nomináciou slávnostného odovzdávania cien.

Quality of Brokerage Services 2014

On the 27th of June 2014, TeleTrade received the award ‘Quality of Brokerage Services’ at the annual All-Russia Award ‘Consumer Rights and Quality of Service’.

This award is one of the most prestigious in the field of products and service quality. The nominees for this category were leading domestic and foreign companies, whose products and services are presented in the Russian market.

Najlepší poskytovateľ vzdelávania v oblasti obchodovania v Európe 2014

Spoločnosť TeleTrade získala od International Finance Magazine ocenenie Najlepší poskytovateľ vzdelávania v oblasti obchodovania v Európe 2014.

Ocenenie bolo udelené ako uznanie neustálemu úsiliu spoločnosti poskytovať špičkové obchodné vzdelávanie navrhnuté a vedené odborníkmi z brandže, ktoré pomôžu obchodníkom zdokonaliť svoje zručnosti a uspieť vo vzrušujúcom svete Forexu. Naše semináre sú určené pre obchodníkov všetkých kompetenčných úrovní, či už úplných začiatočníkov alebo skúsených obchodníkov, aby dosiahli maximálne výsledky v krátkom čase.

Ocenenia IFM oslavujú dokonalosť v najčistejšej forme. Uznávajú a ctia jednotlivcov a organizácie v medzinárodnom finančnom priemysle, ktoré prinášajú významný rozdiel a pridanú hodnotu. Ocenenia svedčia o najvyšších štandardoch inovácií a výkonnosti tým, že odmeňujú tých, ktorí prispievajú k zvyšovaniu postavenia finančného sektoru prostredníctvom spomenutých aktivít. Patria sem iniciatívy v oblasti spoločenskej zodpovednosti podnikov alebo charitatívnych aktivít, lepšie riadenie podnikov a ďalšie úspechy, ktoré ovplyvňujú globálnu finančnú komunitu.

Best Forex Broker in Europe 2014

TeleTrade is honoured to be awarded “Best Forex Broker in Europe” in 2014 from Global Financial Market Review.

The award is given for the second time in a row in recognition to the brand’s continued efforts for providing top quality Forex services in Europe. TeleTrade is highly committed to its clients by offering comprehensive Forex services of the highest standards, accompanied by top-notch professional client service on a personal basis.

The Global Financial Market Review Awards were created to acknowledge companies of all sizes that are prominent in particular areas of expertise and excellence within the global financial community. The awards are considered as a leading initiative in the financial world and have become an excellence recognition standard over the last years. The GFM awards reflect the innovation in new financial products, excellent customer care, outstanding leadership, and market penetration within the financial markets.

Najlepší vzdelávací obchodovací program 2014

Spoločnosť TeleTrade získala prestížne ocenenie Najlepší vzdelávací obchodovací program 2014 od Global Financial Market Review.

Ocenenie vysokej úrovne vzdelávania v oblasti obchodovania, ktoré spoločnosť ponúka klientom. Spoločnosť TeleTrade sa neustále usiluje o poskytovanie kvalitatívneho vzdelávania, ktoré je navrhnuté a realizované odborníkmi z oblasti brandže, aby pomohla obchodníkom zdokonaľovať ich zručnosti a uspieť tak vo vzrušujúcom svete Forexu.

Ocenenia Global Financial Market Review Awards boli vytvorené s cieľom uznať spoločnosti všetkých veľkostí, ktoré sú významné v určitých oblastiach odbornosti a excelentnosti v rámci globálnej finančnej komunity. Ocenenia sa považujú za top iniciatívu vo finančnom svete a za posledné roky sa stali štandardom uznávania excelentnosti. Ocenenia GFM odrážajú inovácie v nových finančných produktoch, vynikajúcu starostlivosť o zákazníkov, vynikajúce vedúce postavenie a penetráciu na trhu na finančných trhoch.

Najlepší maklérsky forex zákaznícky servis v regióne južnej Európy 2014

Spoločnosť TeleTrade získala od Global Banking & Finance ocenenie Najlepší maklérsky forex zákaznícky servis v regióne južnej Európy 2014.

Ocenenie bolo udelené už druhý rok za sebou ako uznanie kontinuálneho úsilia spoločnosti o zdokonaľovanie skúseností klientov prostredníctvom poskytovania vynikajúceho zákazníckeho servisu prispôsobeného každému klientovi. Klienti preferujú našu spoločnosť pre ich obchodné transakcie v priebehu rokov a oceňujú našu neustálu snahu o poskytovanie jedinečných služieb a vynikajúceho profesionálneho prístupu.

Ceny Global Banking & Finance Review odrážajú inovácie, úspechy, stratégie, progresívne a inšpiratívne zmeny, ku ktorým dochádza v rámci globálnej finančnej komunity. Ocenenia boli vytvorené s cieľom rozpoznať spoločnosti všetkých veľkostí, ktoré sú významné v konkrétnych oblastiach odbornosti a excelentnosti vo finančnom svete.

Najlepšia obchodná platforma v regióne južnej Európy 2014

Spoločnosť TeleTrade získala prestížne ocenenie Najlepšia obchodná platforma v regióne južnej Európy 2014 od Global Banking & Finance Review.

Ocenenie vyjadruje uznanie nášho optimálneho obchodného prostredia prostredníctvom komplexných, overených a užívateľsky prívetivých obchodných platforiem MetaTrader 4 a 5. MetaTrader je najobľúbenejšou online obchodnou platformou pre prevažnú väčšiny obchodníkov po celom svete a poskytuje spoľahlivé a efektívne obchodovanie Forex a CFD.

Ceny Global Banking & Finance Review odrážajú inovácie, úspechy, stratégie, progresívne a inšpiratívne zmeny, ku ktorým dochádza v rámci globálnej finančnej komunity. Ocenenia boli vytvorené s cieľom rozpoznať spoločnosti všetkých veľkostí, ktoré sú významné v konkrétnych oblastiach odbornosti a excelentnosti vo finančnom svete.

2013

Najlepší štandard maklér Forex 2013

Spoločnosť TeleTrade získala ocenenie Najlepší štandard maklér Forex 2013 na 12. výstave ForexShow, ktorá sa koná každoročne v Spojených arabských emirátochs.

Ocenenie vysokej úrovne služieb poskytovaných spoločnosťou TeleTrade, ktoré sú uznávané nielen v Rusku a v Európe, ale aj na Strednom východe a v severnej Afrike. Pre spoločnosť je to veľká česť, ktorá preukazuje, že jej obchodné aktivity sú vysoko cenené takmer na všetkých kontinentoch sveta.

Najdôveryhodnejší maklér Forex 2013

V novembri 2013 spoločnosť TeleTrade získala ocenenie Najdôveryhodnejší maklér Forex 2013 na 12. výstave ForexShow v Spojených arabských emirátoch.

Toto ocenenie bolo je uznaním schopnosti spoločnosti vybudovať vysokú úroveň dôvery so svojimi klientmi na Blízkom východe a v severnej Afrike. Je tiež dôležité, pretože znamená, že spoločnosť TeleTrade je všeobecne uznávaná medzinárodným spoločenstvom pre vysokú kvalitu svojich služieb.

Najlepší zákaznícky servis Forex v Európe 2013

Spoločnosť TeleTrade (TeleTrade DJ International Consulting Ltd) bola ocenená ocenením Najlepší zákaznícky servis Forex v Európe 2013, ktoré udeľuje International Finance Magazine za svoju neustálu snahu o poskytovanie vynikajúceho zákazníckeho servisu a vynikajúceho profesionálneho prístupu ku svojim klientom.

Spoločnosť TeleTrade je oddaná svojmu záväzku byť vždy v čele vývoja Forexu a poskytovať zákazníkom vynikajúce služby šité na mieru.

International Finance Magazine je popredným online spravodajským portálom so sídlom v Londýne, ktorý poskytuje informácie, analýzy a poznatky o globálnej finančnej komunite. IFM je jedinečným zdrojom informácií a pokrýva mnoho trhov. Analyzuje a komentuje dianie vo sfére živých ekonomických aktivít. IFM vyznamenáva najvyššie poskytované štandardy inovácií a výkonnosti vo finančnom sektore prostredníctvom iniciatív v oblasti podnikovej sociálnej zodpovednosti, správy a riadenia spoločností a ďalších úspechov, ktoré majú vplyv na globálnu finančnú komunituy.

Najlepší Forex Broker v Európe 2013

Spoločnosť TeleTrade (TeleTrade DJ International Consulting Ltd) bola nedávno ocenená prestížnou cenou Najlepší Forex Broker v Európe 2013, ktorú udeľuje Global Banking & Finance Review ako uznanie za kontinuálne úsilie o poskytovanie bezkonkurenčného zákazníckeho servisu svojim klientom v Európe na užívateľsky prívetivej, spoľahlivej, stabilnej, testovanej a najmodernejšej obchodnej platforme.

Spoločnosť TeleTrade je mimoriadna oddaná svojim klientom tým, že im vždy ponúka najlepšie služby Forex so špičkovým osobným a profesionálnym klientským servisom.

Global Banking and Finance Review Awards boli vytvorené ako uznanie firiem všetkých veľkostí, ktoré sú významné v konkrétnych oblastiach odbornosti a excelentnosti v rámci globálnej finančnej komunity. Ocenenia sú známe v celej bankovej a finančnej komunite. Odrážajú inovácie, úspechy, stratégiu, progresívne a inšpiratívne zmeny vo finančnom sektore.

Najlepšia obchodná platforma v regióne južnej Európy 2013

Spoločnosť TeleTrade (TeleTrade DJ International Consulting Ltd) bola nedávno ocenená prestížnou cenou Najlepšia obchodná platforma v regióne južnej Európy 2013, ktorú udeľuje Global Banking & Finance Review ako uznanie za kontinuálne úsilie o poskytovanie bezkonkurenčného zákazníckeho servisu svojim klientom v Európe na užívateľsky prívetivej, spoľahlivej, stabilnej, testovanej a najmodernejšej obchodnej platforme.

Spoločnosť TeleTrade je oddaná svojim klientom a ponúka im technologicky najvyspelejšiu obchodnú platformu s užívateľsky prívetivými nástrojmi a najvýhodnejšími obchodnými podmienkami.

Global Banking and Finance Review Awards boli vytvorené ako uznanie firiem všetkých veľkostí, ktoré sú významné v konkrétnych oblastiach odbornosti a excelentnosti v rámci globálnej finančnej komunity. Ocenenia sú známe v celej bankovej a finančnej komunite. Odrážajú inovácie, úspechy, stratégiu, progresívne a inšpiratívne zmeny vo finančnom sektore.

Najlepší zákaznícky servis Forex v Európe 2013

Spoločnosť TeleTrade (TeleTrade DJ International Consulting Ltd) bola nedávno ocenená prestížnou cenou Najlepší zákaznícky servis Forex v Európe 2013, ktorú udeľuje Global Banking & Finance Review ako uznanie za kontinuálne úsilie o poskytovanie bezkonkurenčného zákazníckeho servisu svojim klientom v Európe na užívateľsky prívetivej, spoľahlivej, stabilnej, testovanej a najmodernejšej obchodnej platforme.

Spoločnosť TeleTrade je vždy po boku svojich klientov a ponúka im profesionálny zákaznícky servis na osobnej úrovni s maximálnou spokojnosťou klientov.

Global Banking and Finance Review Awards boli vytvorené ako uznanie firiem všetkých veľkostí, ktoré sú významné v konkrétnych oblastiach odbornosti a excelentnosti v rámci globálnej finančnej komunity. Ocenenia sú známe v celej bankovej a finančnej komunite. Odrážajú inovácie, úspechy, stratégiu, progresívne a inšpiratívne zmeny vo finančnom sektore.

Expert na finančných trhoch 2013

5. decembra 2013 bola spoločnosť TeleTrade jedným z víťazov v rámci kategórie Lídri na akciových a ďalších finančných trhoch 2013, ktorú zaštiťoval časopis Banker.

Táto udalosť vyznamenáva najprísnejšie a najspoľahlivejšie spoločnosti, ktoré ponúkajú širokú škálu služieb a inovácií na finančných trhoch a proces hodnotenia trvá asi mesiac. Spoločnosť TeleTrade bola mimoriadne potešená, že je už druhýkrát v poradí medzi víťazmi.

Ocenenie potvrdilo úspechy spoločnosti TeleTrade, jej vedúce postavenie v rámci odvetvia a profesionalitu tímu. Bola vyznamenaná ako spoločnosť, ktorá má jedinečné odborné znalosti a rozsiahle skúsenosti v tejto oblasti, zdieľa tieto poznatky so svojimi zákazníkmi a vzdeláva ich, ako správne analyzovať finančné trhy, aby z nich mohli profitovať a mohli tak úspešne obchodovať.

2012

Forex Broker 2012

Dňa 24. novembra 2012 spoločnosť TeleTrade získala ocenenie Forex Broker roka na slávnostnom vyhlásení Ceny finančného sveta.

Ceny finančného sveta sú odbornou súťažou, ktorej cieľom je identifikovať finančné spoločnosti a jednotlivcov vo finančnej oblasti, ktorí prejavujú vedúce postavenie a stanovujú vysoké štandardy pre investorov a spotrebiteľov. Toto ocenenie sa považuje za najvyššie verejné ocenenie udelené účastníkom finančného trhu, ako sú komerčné banky, poisťovne, súkromné penzijné fondy, správcovia aktív, investičné spoločnosti, burzy cenných papierov a finančné spoločnosti.

Finančná elita Ruska 2012: Zamestnávateľ roka na finančnom trhu Forex a Spoločnosť roka v oblasti forexového vzdelávania

Cena Finančná elita Ruska existuje už takmer desať rokov a je udelená spoločnostiam, ktoré dosiahli vynikajúce výsledky v oblasti financií.

Aby boli spoločnosti nominované, musia mať kladnú povesť na finančnom trhu, prísne dodržiavať ruskú legislatívu na finančných trhoch a spĺňať nároky zo strany regulátora, orgánov finančného dohľadu a daňových orgánov.

Spoločnosť TeleTrade získala toto prestížne ocenenie v júni 2012 v dvoch spomenutých kategóriách.

Spoločnosť roka 2012

V novembri 2012 získala spoločnosť TeleTrade na slávnostnom udeľovaní ocenenie Spoločnosť roka vďaka pracovným príležitostiam, ktoré poskytuje.

Ruská podnikateľská komunita uznala spoločnosť TeleTrade za jednu z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich spoločností, ktorá každoročne zvyšuje počet pracovných miest a neustále zlepšuje pracovné podmienky svojich zamestnancov. Spoločnosť TeleTrade získala túto cenu tretíkrát za sebou.

Expert roka na finančných trhoch 2012

21. novembra 2012 sa spoločnosť TeleTrade zaradila medzi víťazov ukrajinskej súťaže Lídri na akciových a iných finančných trhoch.

Súťaž organizoval medzinárodný časopis Banker s cieľom oceniť najvýznamnejšie úspechy finančných inštitúcií na Ukrajine.

Organizátori predstavili najspoľahlivejšie finančné inštitúcie a dôveryhodné ukrajinské spoločnosti. Spoločnosť TeleTrade získala ocenenie Expert roka na finančných trhoch, ktoré bolo jedným z najvyšších ocenení, ktoré boli prvýkrát prezentované na verejnosti.

Najlepšia maklérska analýza Forex 2012

Dňa 20. decembra 2012 získala spoločnosť TeleTrade ocenenie Najlepšia maklérska analýza Forex 2012 od akadémie MasterForex-V ako uznanie svojich kvalitatívnych analytických služieb na finančných trhoch.

Verejné hlasovanie sa konalo jeden rok a zoznam víťazov bol zverejnený 20. decembra 2012. Spoločnosť aktívne organizuje konferencie, semináre, okrúhle stoly a iné podujatia na celom svete, ktoré vedú veľmi úspešní obchodníci, investori a analytici, ktorí zdieľajú svoje skúsenosti s účastníkmi.

Spoločnosť roka 2012 na finančných trhoch

Dňa 16. novembra 2012 vyhrala spoločnosť TeleTrade ocenenie Spoločnosť roka.

Výbor pre udeľovanie cien zohľadnil finančnú výkonnosť účastníkov za obdobie rokov 2011 až 2012 (štvrťročné údaje, polročné a výročné správy), ako aj informácie o činnosti, odhady expertov, informácie od profesijných združení, finančnú stabilitu, povesť priemyslu a oddanosť zákazníkom. Podľa odborníkov si spoločnosť TeleTrade zaslúžila získanie tohto ocenenia, pretože prekonala ostatné spoločnosti vo všetkých ohľadoch.

Zamestnávateľ roka 2012

Dňa 7. decembra 2012 získal spoločnosť TeleTrade ocenenie "Zamestnávateľ roka" na 12. výročnom vyhlásení ocenení na južnej Ukrajine.

Porota dostala viac ako 300 žiadostí o účasť v 37 kategóriách. Verejná porota označila spoločnosť TeleTrade za najlepšiu v oblasti zamestnanosti a kariérneho rastu. Toto uznanie dokazuje, že Ukrajinci oceňujú prácu v spoločnosti TeleTrade a že majú o nej vysokú mienku.

2010

Forex Broker No.1

V marci 2011 nám Global Forex Awards (GFA) vo Viedni udelilo najvyššie ocenenie za úspechy v oblasti služieb obchodovania na burze.

Stali sme sa Forex Broker No.1 vďaka tomu, že sme získali najyvššie hodnotenie vo všetkých kritériách: počet kancelárií (pokrytie siete), počet rokov na trhu, vývoj dynamiky a úrovne služieb. GFA je nezávislá medzinárodná organizácia zložená zo zástupcov nezávislých otvorených organizácií, informačných analytických agentúr, vydavateľstiev a internetových zdrojov s aktivitami priamo spojenými s medzinárodnými finančnými trhmi. Ich Rada expertov hodnotila kandidátov počas obdobia siedmich mesiacov.

Národná cena: Spoločnosť roka

Spoločnosť roka sa udeľuje spoločnosti s najdramatickejšími úspechmi v oblasti podnikania.

Spoločnosť TeleTrade ocenenie získala v roku 2010 a obdržala aj špeciálny titul Za bezpečnosť a stabilitu. Takýto titul sa udeľuje spoločnostiam, ktoré zavádzajú otvorenú a zodpovednú politiku pre svojich zákazníkov. Toto ocenenie je naozaj pozoruhodné uznanie našich úspechov zo strany nezávislých odborníkov.

2009

Forex Expo Awards 2009: Najlepší štandard - Forex Broker

V kategórii Najlepší štandard - Forex Broker sa o cenách rozhodlo otvoreným internetovým hlasovaním.

Pamätný diplom bol udelený na veľtrhu Forex Expo v Moskve, najväčšej medzinárodnej každoročnej výstavy na svete.

EBA: Najlepšia spoločnosť v Európe v oblasti financií

Toto prestížne ocenenie založilo Európske obchodné zhromaždenie (EBA) so sídlom v Oxforde vo Veľkej Británii, ktoré je medzinárodnou spoločnosťou pre sociálne partnerstvo.

Ocenenie bolo založené s cieľom povzbudiť lídrov komerčných inštitúcií, aby používali obchodné nástroje a techniky na medzinárodnú úroveň uznávania a kvality v oblastiach, ako je zákaznícky servis, konkurencia na trhu, medzinárodné štandardy a riadenie spoločnosti.

Spoločnosť TeleTrade bola ocenená za "rýchly rozvoj a vysokú úroveň služieb na medzinárodných finančných trhoch".

EBA: Európska kvalita

Táto cena sa udeľuje spoločnostiam a ich manažérom za snahu o dosiahnutie vysokokvalitných produktov alebo služieb v súlade s európskymi normami.

Spoločnosť TeleTrade získala túto cenu v roku 2004 za neustále zlepšovanie služieb poskytovaných zákazníkom a implementáciu dodatočnej kontroly kvality.

37 medzinárodných ocenení
Máte otázku?

Sme pripravení vám s čímkoľvek pomôcť pri obchodovaní

Risk Warning: Trading in the financial markets (including trading on margin) provides a wide range of opportunities and enables investors ready to take risks to make high profits, but it carries a potentially high level of risk of loss. Therefore, prior to trading you should take into careful consideration whether such operations are suitable for you in terms of your level of knowledge and financial situation.

© 2000-2020. All rights reserved.

This site is managed by Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines).

The information on this website is for informational purposes only and does not constitute any investment advice.