• Αρχική
  • TRADING
  • μέσα
  • Απαιτήσεις Περιθωρίου

Απαιτήσεις Περιθωρίου

Οι απαιτήσεις περιθωρίου καθορίζουν τα ποσά των κεφαλαίων που θα πρέπει να διαθέτουν οι Πελάτες στους λογαριασμούς trading ως εγγύηση για τη διατήρηση ανοικτών θέσεων. Οι απαιτήσεις περιθωρίου της TeleTrade καθορίζονται για τους λογαριασμούς MT5 και ορισμένες ομάδες χρηματοπιστωτικών μέσων στους λογαριασμούς ΜΤ4 . Οι απαιτήσεις σταθερού περιθωρίου είναι αυτές που δεν αλλάζουν σε σχέση με το μέγεθος των θέσεων. Οι απαιτήσεις κυμαινόμενου περιθωρίου είναι εκείνες που αλλάζουν ('float') ως το μέγεθος της θέσης σε ένα μέσο που έχει κυμαινόμενες μεταβολές μόχλευσης, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Λάβετε υπόψη ότι οι απαιτήσεις κυμαινόμενου περιθωρίου ισχύουν για ολόκληρη την ομάδα χρηματοοικονομικών μέσων και υπερισχύουν της μόχλευσης των λογαριασμών διαπραγμάτευσης σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ισχύουν. Π.χ. ένας πελάτης που χρησιμοποιεί λογαριασμό διαπραγμάτευσης με μόχλευση 1:500, θα μπορεί να ανοίξει θέση 1 εκατ. δολαρίων σε οποιοδήποτε ζεύγος νομισμάτων με απαίτηση περιθωρίου 0,2%, ενώ η επόμενη θέση σε ζεύγος νομισμάτων ύψους 1 εκατ. δολαρίων θα ανοίξει με αυξημένη απαίτηση περιθωρίου 0,5% και τα επόμενα 2 εκατομμύρια δολάρια στις θέσεις θα απαιτούν περιθώριο 1% κλπ. Παράλληλα, οι απαιτήσεις περιθωρίου για όλες τις θέσεις που ανοίγονται από αυτόν τον πελάτη σε Μέταλλα, Πρώτες Ύλες ή Δείκτες δεν θα επηρεαστούν από το μέγεθος της έκθεσης του Πελάτη σε ζεύγη νομισμάτων και θα λάβει υπόψη μόνο τα αντίστοιχα ανοίγματα σε Μέταλλα, Πρώτες Ύλες ή Δείκτες, ανάλογα με την περίπτωση.

Προϋποθέσεις Κυμαινόμενου Περιθωρίου
για Λογαριασμούς MT4

USD Έκθεση Σταθερά Lots USD (Lot = 100,000) Μέγιστη Εφαρμοσμένη Μόχλευση Κυμαινόμενο Περιθώριο
0 - 1,000,000 0 - 9.99 1:500 0.20%
1,000,000 - 2,000,000 10 - 19.99 1:200 0.50%
2,000,000 - 4,000,000 20 - 39.99 1:100 1.00%
4,000,000 - 10,000,000 40 - 99.99 1:50 2.00%
Πάνω από 10 εκατ. Πάνω από 100 lots 1:25 4.00%
USD Έκθεση Συμβόλαια XAUUSD @ 1340 ανά oz (1 συμβόλαιο = 100 oz) Μέγιστη Εφαρμοσμένη Μόχλευση Κυμαινόμενο Περιθώριο
0 - 5,000,000 0 ˜37.5 1:100 1.00%
5,000,000 - 10,000,000 ˜37.5 - ˜75 1:50 2.00%
Πάνω από 10 εκατ. Πάνω από 75 1:25 4.00%
USD Έκθεση Συμβόλαια USCrude @ 65 ανά bbl (1 συμβόλαιο = 1,000 bbl) Μέγιστη Εφαρμοσμένη Μόχλευση Κυμαινόμενο Περιθώριο
0 - 1,000,000 0 - ~15 1:100 1.00%
1,000,000 - 5,000,000 ˜15 - ˜76 1:50 2.00%
5,000,000 - 10,000,000 ˜76 - ˜149 1:25 4.00%
Πάνω από 10 εκατ. Πάνω από ˜149 1:10 10.00%
USD Έκθεση Συμβόλαια US30 @26200 (1 συμβόλαιο = 10 δείκτες) Μέγιστη Εφαρμοσμένη Μόχλευση Κυμαινόμενο Περιθώριο
0 - 1,000,000 0 - ˜3.82 1:100 1.00%
1,000,000 - 2,000,000 ˜3.83 - ˜7.63 1:50 2.00%
2,000,000 - 5,000,000 ˜7.64 - ˜19.1 1:25 4.00%
Πάνω από 5 εκατ. Πάνω από ˜19.2 1:10 10.00%

Προσοχή!

Οι απαιτήσεις κυμαινόμενου περιθωρίου ισχύουν μόνο για τους τύπους χρηματοπιστωτικών μέσων σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα. CFDs σε Μετοχές, ETFs και Κρυπτονομίσματα έχουν καθορισμένες απαιτήσεις περιθωρίου, σύμφωνα με τις Συνθήκες Συναλλαγών

37 Διεθνή βραβεία
Έχετε μία ερώτηση;

Είμαστε έτοιμοι να σας βοηθήσουμε σε κάθε βήμα της εμπειρίας σας στο trading, παρέχοντας 24/5 πολύγλωσση εξυπηρέτηση πελατών.

Risk Warning: Trading in the financial markets (including trading on margin) provides a wide range of opportunities and enables investors ready to take risks to make high profits, but it carries a potentially high level of risk of loss. Therefore, prior to trading you should take into careful consideration whether such operations are suitable for you in terms of your level of knowledge and financial situation.

© 2000-2019. All rights reserved.

This site is managed by Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines).

The information on this website is for informational purposes only and does not constitute any investment advice.

Επιλέξτε τη γλώσσα/τοποθεσία σας