• Αρχική
  • TRADING
  • μέσα
  • Professional MT4
  • CFD σε δείκτη

Professional MT4

Συνθήκες Συναλλαγών για Professional MT4

Μέσο Ελάχιστο spread Τρέχον περιθώριο Long swap Short swap Περιθώριο (%)
AUS200
Australia 200
1.9 -1.77 -2.11 1.00

Australia 200

Συντομογραφία: AUS200

Μέγεθος lot: 10 AUD x AUS200 Index

Αντιστάθμιση: 100,00%

Εκτέλεση: Εκτέλεση αγοράς

Προσφορά Ζήτηση Spread

Προμήθεια: 0.007%

Long swap: -1.77

Short swap: -2.109

Ιστορικό swaps
Ημερομηνία Long swap Short swap
Χωρίς δεδομένα

Χρονοδιάγραμμα trading (UTC + 2)

Δευτέρα: 01:00-07:29 08:10-22:00
Τρίτη: 01:00-07:29 08:10-22:00
Τετάρτη: 01:00-07:29 08:10-22:00
Πέμπτη: 01:00-07:29 08:10-22:00
Παρασκευή: 01:00-07:29 08:10-22:00
Μέσο Ελάχιστο spread Τρέχον περιθώριο Long swap Short swap Περιθώριο (%)
EUR50
Europe 50
2.0 -0.38 -3.23 1.00

Europe 50

Συντομογραφία: EUR50

Μέγεθος lot: 10 EUR x EUR50 Index

Αντιστάθμιση: 100,00%

Εκτέλεση: Εκτέλεση αγοράς

Προσφορά Ζήτηση Spread

Προμήθεια: 0.007%

Long swap: -0.38

Short swap: -3.232

Ιστορικό swaps
Ημερομηνία Long swap Short swap
Χωρίς δεδομένα

Χρονοδιάγραμμα trading (UTC + 2)

Δευτέρα: 09:00-23:00
Τρίτη: 09:00-23:00
Τετάρτη: 09:00-23:00
Πέμπτη: 09:00-23:00
Παρασκευή: 09:00-23:00
Μέσο Ελάχιστο spread Τρέχον περιθώριο Long swap Short swap Περιθώριο (%)
FRA40
France 40
2.9 -0.45 -1.78 1.00

France 40

Συντομογραφία: FRA40

Μέγεθος lot: 10 EUR x FRA40 Index

Αντιστάθμιση: 100,00%

Εκτέλεση: Εκτέλεση αγοράς

Προσφορά Ζήτηση Spread

Προμήθεια: 0.007%

Long swap: -0.45

Short swap: -1.778

Ιστορικό swaps
Ημερομηνία Long swap Short swap
Χωρίς δεδομένα

Χρονοδιάγραμμα trading (UTC + 2)

Δευτέρα: 09:00-23:00
Τρίτη: 09:00-23:00
Τετάρτη: 09:00-23:00
Πέμπτη: 09:00-23:00
Παρασκευή: 09:00-23:00
Μέσο Ελάχιστο spread Τρέχον περιθώριο Long swap Short swap Περιθώριο (%)
GER30
Germany 30
2.8 0.88 -1.02 1.00

Germany 30

Συντομογραφία: GER30

Μέγεθος lot: 10 EUR x GER30 Index

Αντιστάθμιση: 100,00%

Εκτέλεση: Εκτέλεση αγοράς

Προσφορά Ζήτηση Spread

Προμήθεια: 0.007%

Long swap: 0.88

Short swap: -1.023

Ιστορικό swaps
Ημερομηνία Long swap Short swap
Χωρίς δεδομένα

Χρονοδιάγραμμα trading (UTC + 2)

Δευτέρα: 09:00-23:00
Τρίτη: 09:00-23:00
Τετάρτη: 09:00-23:00
Πέμπτη: 09:00-23:00
Παρασκευή: 09:00-23:00
Μέσο Ελάχιστο spread Τρέχον περιθώριο Long swap Short swap Περιθώριο (%)
J225
Japan 225
13 -0.10 -0.19 1.00

Japan 225

Συντομογραφία: J225

Μέγεθος lot: 100 JPY x J225 Index

Αντιστάθμιση: 100,00%

Εκτέλεση: Εκτέλεση αγοράς

Προσφορά Ζήτηση Spread

Προμήθεια: 0.007%

Long swap: -0.10

Short swap: -0.192

Ιστορικό swaps
Ημερομηνία Long swap Short swap
Χωρίς δεδομένα

Χρονοδιάγραμμα trading (UTC + 2)

Δευτέρα: 01:00-23:14 23:30-24:00
Τρίτη: 01:00-23:14 23:30-24:00
Τετάρτη: 01:00-23:14 23:30-24:00
Πέμπτη: 01:00-23:14 23:30-24:00
Παρασκευή: 01:00-23:00
Μέσο Ελάχιστο spread Τρέχον περιθώριο Long swap Short swap Περιθώριο (%)
UK100
UK 100
2.7 -2.05 -3.73 1.00

UK 100

Συντομογραφία: UK100

Μέγεθος lot: 10 GBP x UK100 Index

Αντιστάθμιση: 100,00%

Εκτέλεση: Εκτέλεση αγοράς

Προσφορά Ζήτηση Spread

Προμήθεια: 0.007%

Long swap: -2.05

Short swap: -3.730

Ιστορικό swaps
Ημερομηνία Long swap Short swap
Χωρίς δεδομένα

Χρονοδιάγραμμα trading (UTC + 2)

Δευτέρα: 09:00-23:00
Τρίτη: 09:00-23:00
Τετάρτη: 09:00-23:00
Πέμπτη: 09:00-23:00
Παρασκευή: 09:00-23:00
Μέσο Ελάχιστο spread Τρέχον περιθώριο Long swap Short swap Περιθώριο (%)
US30
Wall Street 30
4 -1.43 -1.27 1.00

Wall Street 30

Συντομογραφία: US30

Μέγεθος lot: 10 USD x US30 Index

Αντιστάθμιση: 100,00%

Εκτέλεση: Εκτέλεση αγοράς

Προσφορά Ζήτηση Spread

Προμήθεια: 0.007%

Long swap: -1.43

Short swap: -1.270

Ιστορικό swaps
Ημερομηνία Long swap Short swap
Χωρίς δεδομένα

Χρονοδιάγραμμα trading (UTC + 2)

Δευτέρα: 01:00-23:14 23:30-24:00
Τρίτη: 01:00-23:14 23:30-24:00
Τετάρτη: 01:00-23:14 23:30-24:00
Πέμπτη: 01:00-23:14 23:30-24:00
Παρασκευή: 01:00-23:00
Μέσο Ελάχιστο spread Τρέχον περιθώριο Long swap Short swap Περιθώριο (%)
US500
US SPX 500
1.6 -1.59 -0.30 1.00

US SPX 500

Συντομογραφία: US500

Μέγεθος lot: 10 USD x US500 Index

Αντιστάθμιση: 100,00%

Εκτέλεση: Εκτέλεση αγοράς

Προσφορά Ζήτηση Spread

Προμήθεια: 0.007%

Long swap: -1.59

Short swap: -0.302

Ιστορικό swaps
Ημερομηνία Long swap Short swap
Χωρίς δεδομένα

Χρονοδιάγραμμα trading (UTC + 2)

Δευτέρα: 01:00-23:14 23:30-24:00
Τρίτη: 01:00-23:14 23:30-24:00
Τετάρτη: 01:00-23:14 23:30-24:00
Πέμπτη: 01:00-23:14 23:30-24:00
Παρασκευή: 01:00-23:00
Μέσο Ελάχιστο spread Τρέχον περιθώριο Long swap Short swap Περιθώριο (%)
USTech100
US Tech 100
2.6 -4.25 -0.80 1.00

US Tech 100

Συντομογραφία: USTech100

Μέγεθος lot: 10 USD x USTech100 Index

Αντιστάθμιση: 100,00%

Εκτέλεση: Εκτέλεση αγοράς

Προσφορά Ζήτηση Spread

Προμήθεια: 0.007%

Long swap: -4.25

Short swap: -0.803

Ιστορικό swaps
Ημερομηνία Long swap Short swap
Χωρίς δεδομένα

Χρονοδιάγραμμα trading (UTC + 2)

Δευτέρα: 01:00-23:14 23:30-24:00
Τρίτη: 01:00-23:14 23:30-24:00
Τετάρτη: 01:00-23:14 23:30-24:00
Πέμπτη: 01:00-23:14 23:30-24:00
Παρασκευή: 01:00-23:00

Σημαντική Σημείωση

Όταν κρατάμε μια θέση όλη τη νύχτα της Τετάρτης, το swap χρεώνεται με τριπλό επιτόκιο και για συναλλαγές που παραμένουν ανοιχτές από Παρασκευή έως Δευτέρα ισχύει το κανονικό ενιαίο swap.

Κατά τη διάρκεια της τραπεζικής ανατροπής (23:59:00 - 00:05:00) είναι πιθανό να διευρυνθούν σημαντικά τα spreads λόγω χαμηλής ρευστότητας.

Το επίπεδο εκκρεμής εντολής είναι περίπου το πιθανότερο δύο χαμηλότερα spreads. Μπορείτε να ανατρέξετε στις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο εκκρεμής εντολής στο τερματικό συναλλαγών.

Στον πίνακα, παρακαλούμε δείτε τις όσο το δυνατόν χαμηλότερες απαιτήσεις περιθωρίου που μπορεί να παρέχονται από την Εταιρεία. Οι απαιτήσεις περιθωρίου για κάθε μέσο / ομάδα μέσων εξαρτώνται από τις μεμονωμένες ρυθμίσεις ενός συγκεκριμένου λογαριασμού trading.

Παρακαλούμε να σημειωθεί:

Για τα ζεύγη νομισμάτων, το μέγεθος του περιθωρίου εκφράζεται σε μονάδες σύμφωνα με τη μορφή που χρησιμοποιείται συνήθως, δηλαδή η 1 μονάδα σε πενταψήφια τιμή ποσού εκφράζεται ως το τέταρτο ψηφίο μετά την υποδιαστολή (0.0001) και σε τριψήφια τιμή ποσού είναι το δεύτερο ψηφίο μετά την υποδιαστολή (0,01).

Το τρέχον μέγεθος του spread εμφανίζεται με καθυστέρηση και δεν είναι εγγυημένο από την εταιρεία.

Οι πληροφορίες σχετικά με τα swaps ενημερώνονται καθημερινά στις 23:50 ώρα του τερματικού trading.

Λόγω των τεχνικών χαρακτηριστικών, η έναρξη της προσθήκης των σημείων swaps είναι στις 23:59:00 (σύμφωνα με την ώρα του τερματικού trading), επομένως το τελευταίο λεπτό της ημέρας μπορεί να ληφθεί υπόψη κατά την προσθήκη των σημείων swaps.

Το μέγεθος των swaps εκφράζεται σε μονάδες σύμφωνα με την ορολογία της πλατφόρμας συναλλαγών, δηλ. προσδιορίζεται από την ακρίβεια που σχετίζεται με το μέσο. Για παράδειγμα, 1 μονάδα για το EURUSD ισούται με 0.00001.

37 Διεθνή βραβεία
Έχετε μία ερώτηση;

Είμαστε έτοιμοι να σας βοηθήσουμε σε κάθε βήμα της εμπειρίας σας στο trading, παρέχοντας 24/5 πολύγλωσση εξυπηρέτηση πελατών.

Risk Warning: Trading in the financial markets (including trading on margin) provides a wide range of opportunities and enables investors ready to take risks to make high profits, but it carries a potentially high level of risk of loss. Therefore, prior to trading you should take into careful consideration whether such operations are suitable for you in terms of your level of knowledge and financial situation.

© 2000-2019. All rights reserved.

This site is managed by Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines).

The information on this website is for informational purposes only and does not constitute any investment advice.

Επιλέξτε τη γλώσσα/τοποθεσία σας